Báo cáo của Office 365 trong Trung tâm Quản trị - Mức sử dụng OneDrive for Business

Bảng điều khiển Báo cáo của Office 365 mới hiển thị cho bạn thông tin tổng quan về hoạt động trên toàn bộ sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo ở cấp sản phẩm riêng lẻ nhằm cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về các hoạt động trong mỗi sản phẩm. Xem qua Chủ đề tổng quan về Báo cáo.

Ví dụ: thẻ OneDrive trên bảng điều khiển cung cấp cho bạn chế độ xem mức cao đối với giá trị mà bạn nhận được từ OneDrive liên quan đến tổng số tệp và dung lượng lưu trữ đã sử dụng trên tất cả các tài khoản OneDrive trong tổ chức của bạn. Sau đó, bạn có thể truy sâu để hiểu rõ xu hướng của các tài khoản OneDrive hiện hoạt, số tệp người dùng đang tương tác và dung lượng lưu trữ đã sử dụng. Mục này còn cung cấp cho bạn chi tiết về từng tài khoản OneDrive.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 hoặc người quản trị Exchange, SharePoint, Skype for Business hoặc người đọc báo cáo mới có thể xem được báo cáo Office 365.

Làm thế nào tôi có thể nhận được Báo cáo Mức sử dụng OneDrive?

 1. Trong trung tâm quản trị Office 365, chọn Báo cáo, rồi chọn Sử dụng từ menu bên trái hoặc bấm vào tiện ích Báo cáo.

  Kiểm tra báo cáo hoạt động mới của Office 365
 2. Sử dụng menu thả xuống Chọn báo cáo ở trên cùng bên trái và chọn Mức sử dụng OneDrive.

  Chọn báo cáo

Diễn giải báo cáo Mức sử dụng OneDrive for Business

Bạn có thể xem mức sử dụng OneDrive for Business bằng cách xem các chế độ xem Site, TệpLưu trữ.

Báo cáo Mức sử dụng OneDrive

1

Có thể xem báo cáo Mức sử dụng OneDrive for Business về các xu hướng trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào một ngày cụ thể trong báo cáo, bảng (7) sẽ hiển thị dữ liệu trong tối đa 28 ngày tính từ ngày hiện tại (không phải ngày đã tạo báo cáo).

2

Mỗi báo cáo đều có một ngày cho thời điểm tạo báo cáo này. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

Lưu ý: Đôi khi, có khả năng ra tình trạng chậm trễ không dự đoán được trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu, có thể dẫn đến chậm trễ trong việc tạo báo cáo. Ngày hiển thị trên báo cáo luôn phản ánh ngày hiện tại, theo đó hệ thống đã xử lý dữ liệu báo cáo. Chúng tôi cố gắng giữ các dữ liệu này trong vòng 24-48 giờ kể từ thời điểm diễn ra hoạt động.

3

Chế độ xem Site cho biết xu hướng trong số site OneDrive for Business hiện hoạt. Bất cứ site nào mà tại đó, người dùng đã xem, sửa đổi, tải lên, tải xuống, chia sẻ hay đồng bộ tệp đều được coi là site có hoạt động tệp và là site hiện hoạt.

4

Chế độ xem Tệp cho biết số tệp trên mọi site và số tệp hiện hoạt. Tệp được xem là hiện hoạt nếu tệp đã được lưu, đồng bộ, sửa đổi hoặc chia sẻ trong khoảng thời gian xác định.

Lưu ý: Hoạt động tệp có thể diễn ra nhiều lần với một tệp riêng lẻ nhưng chỉ được tính là một tệp hiện hoạt. Ví dụ: bạn có thể lưu và đồng bộ cùng một tệp nhiều lần trong khoảng thời gian xác định nhưng tệp chỉ được tính là một tệp hiện hoạt duy nhất và một tệp đồng bộ duy nhất trong dữ liệu.

5

Chế độ xem Lưu trữ cho thấy xu hướng trên dung lượng lưu trữ bạn đang sử dụng trong OneDrive for Business.

Lưu ý: Kích cỡ gồm mọi phiên bản và siêu dữ liệu được liên kết với tệp.

6

 • Trên biểu đồ Site, trục Y cho biết số tài khoản OneDrive.

 • Trên biểu đồ Tệp, trục Y là số tệp được lưu trữ trong các tài khoản OneDrive.

 • Trên biểu đồ Lưu trữ, trục Y cho biết dung lượng lưu trữ đã được sử dụng cho các tài khoản OneDrive.

 • Trục X trên tất cả các biểu đồ là phạm vi ngày được chọn cho báo cáo cụ thể này.

7

Bạn có thể lọc chuỗi bạn thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ: trên biểu đồ Tệp, bấm hoặc nhấn vào Tệp. Trên biểu đồ Site, bạn có thể bấm hoặc nhấn vào Tổng số site hoặc Site hiện hoạt. Hoặc trên biểu đồ Lưu trữ, bạn có thể bấm vào Dung lượng lưu trữ được phân bổ hoặc Dung lượng lưu trữ đã dùng. Việc thay đổi lựa chọn sẽ không làm thay đổi thông tin trong bảng.

8

Bảng này cho bạn biết phân tích dữ liệu chi tiết ở mức từng tài khoản OneDrive. Tất cả các tài khoản OneDrive được liên kết với người dùng hiện hoạt đã được gán sản phẩm OneDrive sẽ hiển thị trong danh sách này. Những người dùng được cấp phép nhưng chưa hề hoạt động sẽ không được tính vào dữ liệu trong bảng. Để tài khoản OneDrive được tính vào dữ liệu, người dùng cần đăng nhập thông qua máy khách đồng bộ OneDrive hoặc duyệt đến site OneDrive của họ thông qua trình duyệt web.

Nếu tài khoản OneDrive đã có hoạt động tệp thì tài khoản sẽ có ngày thực hiện hoạt động tệp gần nhất. Các hàng trong bảng được sắp xếp theo giá trị Ngày hoạt động gần nhất và do đó, các tài khoản OneDrive có hoạt động tệp gần đây nhất sẽ hiển thị trên đầu danh sách.

Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ cột khỏi bảng.

Tùy chọn cột
 • URL là địa chỉ web cho tài khoản OneDrive.

 • Đã xóa là trạng thái xóa của tài khoản. Mất ít nhất 7 ngày để các tài khoản được đánh dấu là đã xóa.

 • Chủ sở hữu là tên người dùng của chủ sở hữu tài khoản OneDrive chính.

 • Ngày hoạt động cuối cùng (UTC) là ngày gần nhất một hoạt động tệp được thực hiện trên tài khoản OneDrive. Tài khoản OneDrive không có hoạt động tệp sẽ hiển thị với giá trị trống.

 • Tệp là số tệp trong tài khoản OneDrive.

 • Tệp hiện hoạt là số tệp hiện hoạt trên site trong một khoảng thời gian xác định. Tệp được xem là hiện hoạt nếu tệp đã được lưu, đồng bộ, sửa đổi hoặc chia sẻ trong khoảng thời gian xác định.

  Lưu ý: 

  • Hoạt động tệp có thể diễn ra nhiều lần với một tệp riêng lẻ nhưng chỉ được tính là một tệp hiện hoạt. Ví dụ: bạn có thể lưu và đồng bộ cùng một tệp nhiều lần trong khoảng thời gian xác định nhưng tệp chỉ được tính là một tệp hiện hoạt duy nhất và một tệp đồng bộ duy nhất trong dữ liệu.

  • Nếu các tệp bị loại bỏ trong khoảng thời gian xác định cho báo cáo thì số tệp hiện hoạt hiển thị trong báo cáo có thể sẽ nhiều hơn số tệp hiện tại trên site.

  • Người dùng đã xóa sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện trên báo cáo trong 180 ngày.

 • Dung lượng lưu trữ đã sử dụng (MB) là dung lượng lưu trữ đã được sử dụng trên site tính theo MB. Dung lượng này gồm mọi phiên bản và siêu dữ liệu được liên kết với các tệp.

Nếu các chính sách trong tổ chức của bạn ngăn bạn xem báo cáo chứa thông tin có thể nhận dạng người dùng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo này. Xem qua mục Tôi có thể ẩn chi tiết cấp độ người dùng bằng cách nào? trong mục Báo cáo Hoạt động trong Bản xem trước của Trung tâm Quản trị Office 365.

9

Bấm hoặc nhấn vào biểu tượng Quản lý cột Quản lý Cột để thêm hoặc loại bỏ cột khỏi báo cáo.

10

Bạn còn có thể xuất dữ liệu báo cáo vào tệp Excel .csv, bằng cách bấm hoặc nhấn vào liên kết Xuất Xuất . Thao tác này sẽ xuất dữ liệu của tất cả các site, đồng thời cho phép bạn sắp xếp và lọc đơn giản để phân tích thêm. Nếu bạn có dưới 2000 site thì bạn có thể sắp xếp và lọc bên trong bảng tại chính báo cáo đó. Nếu bạn có nhiều hơn 2000 site thì để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần phải xuất dữ liệu.

Lưu ý: Khi dữ liệu được xuất sang tệp Excel, hãy lưu ý rằng ngày tạo báo cáo nội dung sẽ được phản ánh trong tệp ở cột Dữ liệu tại thời điểm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×