Báo cáo của Office 365 trong Trung tâm Quản trị - Hoạt động của OneDrive for Business

Bảng điều khiển Báo cáo của Office 365 mới hiển thị cho bạn thông tin tổng quan về hoạt động trên toàn bộ sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo ở cấp sản phẩm riêng lẻ nhằm cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu hơn về các hoạt động trong từng sản phẩm. Xem qua chủ đề tổng quan về Báo cáo.

Ví dụ: bạn có thể hiểu rõ hoạt động của từng người dùng được cấp phép sử dụng OneDrive bằng cách xem tương tác của họ với các tệp trên OneDrive. Điều đó cũng giúp bạn hiểu rõ mức độ cộng tác đang diễn ra bằng cách xem số lượng tệp được chia sẻ.

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần. Điều này có nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp. Tuy nhiên, đừng lo – tính năng sắp ra mắt rồi!

Nếu bạn muốn hiểu rõ số lượng hoạt động xảy ra đối với từng tài khoản OneDrive và việc sử dụng dung lượng lưu trữ, bạn có thể xem mục Báo cáo sử dụng OneDrive.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 hoặc người quản trị Exchange, SharePoint, Skype for Business hoặc người đọc báo cáo mới có thể xem được báo cáo Office 365.

Làm thế nào để tôi có thể nhận được báo cáo Hoạt động OneDrive?

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn Báo cáo, rồi chọn Sử dụng từ menu bên trái hoặc bấm vào tiện ích Báo cáo.

  Kiểm tra báo cáo hoạt động mới của Office 365
 2. Sử dụng menu thả xuống Chọn báo cáo ở trên cùng bên trái, rồi chọn Hoạt động OneDrive.

  Chọn báo cáo

Diễn giải báo cáo hoạt động OneDrive for Business

Bạn có thể xem hoạt động OneDrive for Business bằng cách xem dạng xem TệpNgười dùng.

Báo cáo Hoạt động OneDrive

1

Có thể xem báo cáo Hoạt động OneDrive for Business về các xu hướng trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào một ngày cụ thể trong báo cáo, bảng (7) sẽ hiển thị dữ liệu tối đa lên đến 28 ngày tính từ ngày hiện tại (không phải ngày đã tạo báo cáo).

2

Mỗi báo cáo đều có một ngày cho thời điểm tạo báo cáo này. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

Lưu ý: Đôi khi, có khả năng ra tình trạng chậm trễ không dự đoán được trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu, có thể dẫn đến chậm trễ trong việc tạo báo cáo. Ngày hiển thị trên báo cáo luôn phản ánh ngày hiện tại, theo đó hệ thống đã xử lý dữ liệu báo cáo. Chúng tôi cố gắng giữ các dữ liệu này trong vòng 24-48 giờ kể từ thời điểm diễn ra hoạt động.

3

Dạng xem Tệp giúp bạn hiểu rõ số người dùng được cấp phép duy nhất thực hiện tương tác tệp với bất cứ tài khoản OneDrive nào.

4

Dạng xem Người dùng giúp bạn hiểu rõ xu hướng về số lượng người dùng OneDrive hiện hoạt. Người dùng được xem là hiện hoạt nếu người dùng đó đã thực hiện một hoạt động tệp (lưu, đồng bộ, sửa đổi hoặc chia sẻ) trong khoảng thời gian xác định.

Lưu ý: Một tệp riêng lẻ có thể có nhiều hoạt động tệp, tuy nhiên, tệp đó chỉ được tính là một tệp hiện hoạt. Ví dụ: bạn có thể lưu và đồng bộ cùng một tệp nhiều lần trong khoảng thời gian xác định nhưng tệp chỉ được tính là một tệp hiện hoạt duy nhất và một tệp đồng bộ duy nhất trong dữ liệu.

5

 • Trên biểu đồ Tệp, trục Y là số các tệp duy nhất mà người dùng bất kỳ đã lưu, đồng bộ, sửa đổi hoặc chia sẻ.

 • Trên biểu đồ Người dùng, trục Y là số người dùng duy nhất đã thực hiện tương tác tệp (lưu, đồng bộ, sửa đổi hoặc chia sẻ) trên bất cứ tài khoản OneDrive nào.

 • Trục X trên tất cả các biểu đồ là phạm vi ngày được chọn cho báo cáo cụ thể này.

6

Bạn có thể lọc những chuỗi mình thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ: trên biểu đồ Tệp, bấm hoặc nhấn vào Hiện hoạt hoặc Đồng bộ Chú giải biểu đồ Báo cáo Hoạt động OneDrive for Business để chỉ xem thông tin liên quan đến từng mục. Việc thay đổi lựa chọn này không làm thay đổi thông tin trong bảng lưới.

7

Bảng này hiển thị cho bạn bản phân tích dữ liệu ở mức từng người dùng. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ cột khỏi bảng.

Cột báo cáo Hoạt động OneDrive for Business
 • Tên người dùng là tên người dùng của chủ sở hữu tài khoản OneDrive.

 • Ngày hoạt động gần nhất (UTC) là ngày gần nhất có một hoạt động tệp được thực hiện trên tài khoản OneDrive trong phạm vi ngày đã chọn. Để xem hoạt động xảy ra vào một ngày cụ thể, chọn ngày trực tiếp trong biểu đồ.

  Chọn một ngày cụ thể trong biểu đồ

  Thao tác này sẽ lọc bảng để chỉ hiển thị dữ liệu hoạt động tệp dành cho người dùng thực hiện hoạt động trong ngày cụ thể đó.

 • Tệp đã xem hoặc chỉnh sửa là số tệp mà người dùng đã tải lên, tải xuống, sửa đổi hoặc xem.

 • Tệp được đồng bộ là số tệp đã được đồng bộ từ thiết bị cục bộ của người dùng tới tài khoản OneDrive.

 • Tệp được chia sẻ nội bộ là số tệp đã được chia sẻ với người dùng trong tổ chức.

 • Tệp được chia sẻ với bên ngoài là số tệp đã được chia sẻ với người dùng bên ngoài tổ chức.

 • Đã xóa cho biết giấy phép của người dùng đã bị loại bỏ.

  Lưu ý: Hoạt động cho người dùng đã xóa sẽ vẫn hiển thị trong báo cáo, miễn là người dùng đó đã được cấp phép vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian đã chọn. Cột Đã xóa giúp bạn lưu ý rằng người dùng có thể không còn hiện hoạt, tuy nhiên đã đóng góp cho dữ liệu trong báo cáo.

 • Ngày đã xóa là ngày giấy phép của người dùng đã bị xóa.

 • Sản phẩm được gán là các sản phẩm Office 365 được cấp phép cho người dùng.

Nếu chính sách tổ chức bên bạn ngăn không cho bạn xem báo cáo chứa thông tin người dùng có thể nhận dạng, bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho tất cả các báo cáo này. Xem qua mục Làm thế nào để tôi có thể ẩn chi tiết mức người dùng? trong mục Báo cáo Hoạt động trong Trung tâm Quản trị Office 365.

8

Bấm hoặc nhấn vào biểu tượng Quản lý cột Quản lý Cột để thêm hoặc loại bỏ cột khỏi báo cáo.

9

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel bằng cách bấm hoặc nhấn vào liên kết Xuất Nút Xuất . Thao tác này sẽ xuất dữ liệu của tất cả người dùng đồng thời cho phép bạn thực hiện sắp xếp và lọc đơn giản để phân tích thêm. Nếu bạn có dưới 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc ngay bên trong bảng của báo cáo. Nếu bạn có hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần phải xuất dữ liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×