Báo cáo Skype for Business Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là người quản trị cho tổ chức của bạn, nó sẽ trở nên hữu ích để có một danh sách đầy đủ tất cả các báo cáo khác nhau sẵn có trong Skype_for_Business_Online. Đây là bao gồm tất cả các báo cáo khác nhau và thông tin mà bạn có thể nhận được với mỗi báo cáo.

Để truy nhập các báo cáo Skype for Business Online , đăng nhập vào Trung tâm quản trị Office 365 bằng tài khoản người dùng và mật khẩu của bạn. Tài khoản mà bạn dùng để đăng nhập vào phải được gán một trong hai cách gán vai trò hoặc quản trị toàn cục, hoặc đại diện Skype for Business dịch vụ quản trị vai trò để xem báo cáo.

Ghi chú: Để xác nhận quyền, trong Trung tâm quản trị Office 365 > người dùng > người dùng hiện hoạt. Bấm vào Hiển thị tên của người dùng và sau đó bấm sửa và một trang thuộc tính tài khoản, hãy bấm vai trò

Tham khảo về báo cáo Skype for Business Online

Trong Office 365 và Skype for Business Trung tâm quản trị, bạn có thể dùng các báo cáo, bao gồm những Skype for Business Onlinekiểu khác nhau.

Để xem báo cáo

 1. Đi tới Trung tâm quản trị Office 365 hoặc Skype for Business Trung tâm quản trị > báo cáo.

 2. Trong cửa sổ bảng điều khiển hãy bấm công cụ báo cáo hoặc chọn từ danh sách chọn báo cáo mà bạn muốn.

Report

Những gì được tính?

Skype for Business hoạt động báo cáo

 • Người dùng hiện hoạt

 • Người dùng IM hiện hoạt

 • Người dùng âm thanh hiện hoạt

 • Người dùng video hiện hoạt

 • Người dùng chia sẻ ứng dụng hiện hoạt

 • Người dùng truyền tệp hiện hoạt

Skype for Business hoạt động ngang hàng báo cáo

 • Tổng

 • IM

 • Âm thanh

 • Video

 • Chia sẻ ứng dụng

 • Truyền tệp

Skype for Business hội thảo báo cáo hoạt động người dự

 • Tổng

 • IM

 • Âm thanh/video

 • Chia sẻ ứng dụng

 • Web

 • Quay số vào

Skype cho Business hội thảo trình sắp xếp báo cáo hoạt động

 • Số phút âm thanh

 • Số phút video

 • Số phút hội thảo âm thanh/video

 • Số phút hội thảo quay số vào

 • Số phút hội thảo quay số ra

Skype for Business máy khách được sử dụng báo cáo

 • Người dùng Windows

 • Người dùng Windows Phone

 • Người dùng Android

 • Người dùng iPhone

 • Người dùng iPad

Skype for Business hoạt động báo cáo

 • Tên người dùng

 • Thời gian đăng nhập lần cuối

 • Thời gian hoạt động lần cuối

 • Tổng số phiên ngang hàng

 • Tổng số phiên IM ngang hàng

 • Tổng số phiên âm thanh ngang hàng

 • Tổng số phiên video ngang hàng

 • Tổng số phiên chia sẻ ứng dụng ngang hàng

 • Tổng số phút của phiên âm thanh ngang hàng

 • Tổng số phút của phiên video ngang hàng

 • Tổng số hội thảo đã tổ chức

 • Tổng số hội thảo IM đã tổ chức

 • Tổng số hội thảo âm thanh/video đã tổ chức

 • Tổng số hội thảo chia sẻ ứng dụng đã tổ chức

 • Tổng số hội thảo web đã tổ chức

 • Tổng số hội thảo âm thanh quay số vào đã tổ chức

 • Tổng số phút của hội thảo âm thanh/video đã tổ chức

 • Tổng số hội thảo đã tham gia

 • Tổng số hội thảo IM đã tham gia

 • Tổng số hội thảo âm thanh/video đã tham gia

 • Tổng số hội thảo chia sẻ ứng dụng đã tham gia

 • Tổng số hội thảo web đã tham gia

 • Tổng số hội thảo âm thanh quay số vào đã tham gia

 • Tổng số phút của hội thảo âm thanh/video đã tham gia

 • Tổng số cuộc gọi PSTN đã thực hiện

 • Tổng số cuộc gọi PSTN đã nhận

 • Tổng số phút gọi PSTN đã thực hiện

 • Tổng số phút gọi PSTN đã nhận

 • Tổng số tin nhắn

 • Tổng số tệp đã truyền

Skype for Business PSTN cách dùng báo cáo

Mẹo: Sử dụng Skype for Business Trung tâm quản trị > báo cáo để xem báo cáo này.

 • Tên người dùng

 • Ngày/Giờ gọi

 • Số Điện thoại

 • ID Cuộc gọi

 • Loại Cuộc gọi

 • Vị trí

 • Thời gian Gọi

 • Tiền tệ

 • Phí Cuộc gọi

Skype for Business chặn người dùng báo cáo

Mẹo: Sử dụng Skype for Business Trung tâm quản trị > báo cáo để xem báo cáo này.

 • Ngày Hành động

 • Tên Người dùng

 • Loại Hành động

 • Số Điện thoại

 • Lý do

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×