Báo cáo Office 365 trong trung tâm quản trị - Nhóm Office 365

Bảng điều khiển Báo cáo của Office 365 hiển thị cho bạn thông tin tổng quan về hoạt động trên toàn bộ sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo ở cấp sản phẩm riêng lẻ nhằm cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu hơn về các hoạt động trong từng sản phẩm. Xem qua chủ đề tổng quan về Báo cáo. Trong báo cáo nhóm Office 365, bạn có thể biết được chi tiết chuyên sâu về hoạt động của các nhóm Office 365 trong tổ chức của mình, cũng như thấy có bao nhiêu nhóm Office 365 đang được tạo và sử dụng.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 hoặc người quản trị Exchange, SharePoint hay Skype for Business mới có thể xem được báo cáo Office 365.

Cách nhận báo cáo nhóm Office 365

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Báo cáo > Mức sử dụng.

 2. Từ danh sách thả xuống Chọn báo cáo, chọn Hoạt động nhóm Office 365.

  Chọn báo cáo - nhóm office 365

Diễn giải báo cáo nhóm Office 365

Bạn có thể xem hoạt động nhóm Office 365 bằng cách xem các biểu đồ Nhóm, Hoạt động, TệpLưu trữ.

Ảnh chụp màn hình: Báo cáo Office 365 - hoạt động nhóm

1

Có thể xem báo cáo Các nhóm Office 365 về các xu hướng trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào một ngày cụ thể trong báo cáo, bảng (7) sẽ hiển thị dữ liệu tối đa lên đến 28 ngày tính từ ngày hiện tại (không phải ngày đã tạo báo cáo).

2

Mỗi báo cáo đều có một ngày cho thời điểm tạo báo cáo này. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

3

Dạng xem Nhóm hiển thị tổng số nhóm đã tồn tại vào ngày nhất định bất kỳ và các nhóm hiện hoạt trong ngày đó dựa trên các Cuộc hội thoại qua Email, Bài đăng Yammer và hoạt động tệp SharePoint.

4

Dạng xem Hoạt động hiển thị cho bạn số hoạt động nhóm qua khối lượng công việc của nhóm. Bạn có thể xem email Exchange nhận được bởi các hộp thư nhóm qua tất cả các nhóm vào bất cứ ngày nào trong kỳ báo cáo. Bạn cũng có thể thấy thông báo được đăng, đọc và thích qua các nhóm Yammer liên kết với Nhóm Office 365.

5

Dạng xem Tệp hiển thị tổng số tệp và số tệp hiện hoạt trên mọi site nhóm liên kết với Nhóm Office 365.

6

Dạng xem Dung lượng lưu trữ hiển thị tổng dung lượng lưu trữ đã được sử dụng trên tất cả các hộp thư nhóm và site nhóm.

7

 • Trên biểu đồ Nhóm, trục Y là số nhóm (có thể là dưới dạng tổng so với hiện hoạt).

 • Trên biểu đồ Hoạt động, trục Y là số lần thực hiện một hoạt động trong các nhóm Office 365.

 • Trên biểu đồ Tệp, trục Y là tổng số tệp hoặc là số tệp hiện hoạt.

 • Trên biểu đồ Dung lượng lưu trữ, trục Y là tổng dung lượng lưu trữ đã được sử dụng trong hộp thư hoặc site nhóm.

Trục X trên cả ba biểu đồ là phạm vi ngày được chọn cho báo cáo cụ thể.

8

Bạn có thể lọc những chuỗi mình thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ: trên biểu đồ Nhóm, bấm hoặc nhấn vào Tổng số hoặc Hiện hoạt Ảnh chụp màn hình: báo cáo nhóm office 365 - Tổng số nhóm và Số nhóm hiện hoạt để chỉ xem phần thông tin liên quan đến từng mục. Việc thay đổi lựa chọn này không làm thay đổi thông tin trong bảng lưới.

9

Danh sách các nhóm được hiển thị được xác định theo tập hợp tất cả các nhóm đã tồn tại (không bị xóa) trên khung thời gian báo cáo rộng nhất (180 ngày).  Số lượng hoạt động (cuộc hội thoại email, bài đăng Yammer và hoạt động tệp SharePoint) sẽ thay đổi theo lựa chọn ngày.

Lưu ý: Bạn có thể không thấy tất cả các mục trong danh sách dưới đây trong các cột cho đến khi bạn thêm chúng.

 • Tên nhóm là tên của nhóm.

 • Đã xóa là số lượng nhóm đã xóa. Nếu nhóm bị xóa nhưng có hoạt động trong kỳ báo cáo thì nhóm đó sẽ hiển thị trong lưới và cờ này được đặt là đúng.

 • Chủ sở hữu nhóm là tên chủ nhóm.

 • Ngày Hoạt động Gần nhất là ngày gần nhất nhóm nhận thư. – Đây là ngày gần nhất có hoạt động xảy ra trong cuộc hội thoại email, Yammer hoặc Site. 

 • Loại là loại nhóm. Nhóm này có thể là nhóm riêng tư hoặc công khai.

 • Thành viên là số lượng thành viên trong nhóm.

 • Thành viên bên ngoài là số người dùng bên ngoài ở trong nhóm.

 • Exchange

  • Email đã nhận là số lượng thông điệp nhóm đã nhận.

  • Tổng mục trong hộp thư là tổng số lượng mục trong hộp thư của nhóm.

  • Dung lượng lưu trữ đã sử dụng của hộp thư là dung lượng lưu trữ đã sử dụng trong hộp thư của nhóm.

 • Tệp SharePoint

  • Tổng số tệp là số tệp được lưu trữ trong các site nhóm SharePoint.

  • Tệp hiện hoạt là số lượng tệp trong site nhóm SharePoint được thực hiện (xem hoặc sửa đổi, đồng bộ, chia sẻ nội bộ hoặc bên ngoài) trong kỳ báo cáo

  • Dung lượng lưu trữ site đã sử dụng (MB) là dung lượng lưu trữ tính bằng MB đã sử dụng trong kỳ báo cáo.

 • Thông điệp Yammer

  • Đã đăng là số lượng thông điệp được đăng trong nhóm Yammer trong suốt thời gian báo cáo.

  • Đã đọc là số lượng cuộc hội thoại được đọc trong nhóm Yammer trong suốt thời gian báo cáo.

  • Đã thích là số lượng thông điệp được thích trong nhóm Yammer trong suốt thời gian báo cáo.

Nếu các chính sách của tổ chức bạn ngăn bạn xem báo cáo chứa thông tin có thể nhận dạng người dùng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo này. Xem qua mục Tôi làm cách nào ẩn chi tiết mức người dùng? ở mục Báo cáo Hoạt động trong Bản xem trước của Trung tâm quản trị Office 365.

10

Bấm hoặc nhấn vào nút Xem thêm Hành động Nút Xem thêm Hành động của OWA di động bên cạnh một đầu đề cột để thêm hoặc loại bỏ cột khỏi báo cáo.

báo cáo nhóm office 365 - chọn cột

11

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel bằng cách bấm hoặc nhấn vào liên kết Xuất Báo cáo Office 365 - xuất dữ liệu của bạn vào tệp Excel . Thao tác này sẽ xuất dữ liệu của tất cả người dùng đồng thời cho phép bạn thực hiện sắp xếp và lọc đơn giản để phân tích thêm. Nếu bạn có dưới 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc ngay bên trong bảng của báo cáo. Nếu bạn có hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần phải xuất dữ liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×