Báo cáo Kaizala

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bảng điều khiển Kaizala báo cáo cho phép bạn xem báo cáo và dữ liệu từ xa cho Kaizala hành động. Người quản trị toàn cục và nhóm có thể xem những báo cáo cho tổ chức ánh xạ nhóm. Báo cáo không sẵn dùng cho các hội thoại riêng tư và nhóm.
Dữ liệu cho tất cả báo cáo được hiển thị trong 4 đến 5 phút. Có lên đến một thời gian trễ 4 giờ trong phản ánh các báo cáo sau khi một nhóm đầu tiên đánh dấu là một nhóm tổ chức.

Bảng điều khiển

Các báo cáo hiện có sẵn trên bảng điều khiển:

 • Cách dùng từ xa

 • Báo cáo khảo sát

 • Khảo sát chi tiết báo cáo

 • Bỏ phiếu, chi tiết báo cáo

 • Báo cáo công việc

 • Vị trí báo cáo

Lưu ý: Người quản trị Kaizala nhóm sẽ thấy các báo cáo cho các nhóm tổ chức của họ. Người quản trị tổ chức Kaizala sẽ có thể xem báo cáo cho tất cả các nhóm tổ chức. Báo cáo sẵn dùng chỉ dành cho người quản trị nhóm. Thành viên không thể xem báo cáo cho nhóm.

Cách dùng từ xa

Để xem báo cáo về cách dùng từ xa, dẫn hướng đến báo cáo từ thanh dẫn hướng.  Từ đó, hãy đi tới lát xếp Cách dùng từ xa. Báo cáo này hiển thị thông tin sau đây cho các tổ chức Nhóm:

 • Phân tích số của thư đã gửi trong hệ sinh thái của bạn cũng như số lượng người dùng duy nhất sử dụng mỗi loại thư.

 • Xu hướng tăng trưởng của các loại thư đã gửi trong nhóm của bạn.

Báo cáo khảo sát

Để xem báo cáo khảo sát, từ trang chủ đến báo cáo từ thanh dẫn hướng. Chọn lát xếp Báo cáo khảo sát trong danh sách của báo cáo có sẵn. Báo cáo này hiển thị thông tin sau đây cho các tổ chức Nhóm:

 • Tổng số gửi khảo sát

 • Tổng số mở khảo sát

 • Tổng số phản hồi đã nhận cho khảo sát

 • Nhóm wise khảo sát trạng thái – số lượng khảo sát vẫn đang mở (hoạt động), và người dùng nào có thể trả lời so với số lượng đã đóng hoặc hết hạn

 • Số lượng trả lời khảo sát mỗi

Các bộ lọc sẵn dùng trong báo cáo khảo sát:

 • Tổ chức nhóm - khả năng để chọn một hoặc nhiều nhóm. Theo mặc định, tất cả các nhóm cho phép tổ chức được liệt kê.

 • Khảo sát trạng thái - lọc báo cáo theo khảo sát trạng thái (mở hoặc đóng)

 • Ngày tạo khảo sát - bộ lọc báo cáo dựa trên khi một bản khảo sát được tạo ra. Chọn một ngày cụ thể hoặc một phạm vi ngày.

Khảo sát chi tiết báo cáo

Để xem khảo sát chi tiết báo cáo, dẫn hướng đến trang báo cáo từ màn hình chính và chọn Báo cáo chi tiết khảo sátlát xếp. Trong hộp thoại, chọn Nhóm và khảo sát từ danh sách thả xuống. Báo cáo bao gồm các tab 5.

Báo cáo chi tiết khảo sát

 • Đa lựa chọn câu hỏi - tab này hiển thị phân tích chi tiết và tóm tắt các tùy chọn được chọn cho các câu hỏi MCQ-kiểu.

 • Các câu hỏi số - tab này cho các tổng hợp cũng như các phản hồi chi tiết cho mỗi số và câu hỏi, bao gồm tổng, Trung bình và đếm số lượng.

 • Vị trí - nếu vị trí cho khảo sát được bật, sau đó các phản hồi ánh xạ tới một vị trí.

 • Văn bản phản hồi - một điện toán đám mây được tạo tự động word, dựa trên phản hồi khảo sát. Tổ chức có thể dùng khảo sát để nhận phản hồi từ nhân viên của họ, sau đó dùng báo cáo này để trực quan hóa các chi tiết.

 • Hình ảnh - xem tất cả các bức ảnh đã thu thập thông qua khảo sát trong e plac duy nhất.

Bỏ phiếu, chi tiết báo cáo

Để xem cuộc bỏ phiếu, chi tiết báo cáo, dẫn hướng đến trang báo cáo từ màn hình chính và chọn Báo cáo chi tiết cuộc bỏ phiếulát xếp. Trong hộp thoại, hãy chọn tiêu đề nhóm và bỏ phiếu từ danh sách thả xuống. Báo cáo bao gồm tab 1 chỉ hiển thị phân tích chi tiết và tóm tắt các lựa chọn được thực hiện trong phần câu hỏi đó cuộc bỏ phiếu.

Báo cáo công việc

Để xem báo cáo công việc, từ trang chủ đến báo cáo từ thanh dẫn hướng. Chọn lát xếp Báo cáo công việc từ danh sách báo cáo có sẵn và chọn một nhóm tổ chức từ danh sách thả xuống. Báo cáo bao gồm các tab 3.

 • Mở công việc - hiển thị tổng số đang chờ công việc, công việc khứ ngày đến hạn và công việc vẫn mở.

 • Xu hướng - mô tả xu hướng hoàn thành trên thời gian và một đường xu hướng công việc hàng tuần. Đối với mỗi nhóm, báo cáo này hiển thị số lượng công việc được tạo ra mỗi tuần cũng như trạng thái của chúng hoàn thành. Công việc có thể là - hoàn thành, hoàn thành – qua đến hạn, đang chờ, đang chờ-quá hạn

 • Nhóm công việc wise trạng thái – số lượng công việc là chưa bắt đầu, hoàn thành một phần hoặc hoàn thành cho từng nhóm.

Vị trí báo cáo

Để xem báo cáo vị trí, từ trang chủ đến báo cáo từ thanh dẫn hướng. Chọn lát xếp Báo cáo vị trí từ danh sách báo cáo có sẵn. Báo cáo này hiển thị thông tin sau đây cho các tổ chức Nhóm:

 • Vị trí của người dùng trả lời tới vị trí hành động.

 • Nhóm nơi hành động đã được gửi.

 • Tên của responde r.

Bộ lọc báo cáo

Báo cáo có thể có bộ lọc chung hoặc cụ thể cho phép người dùng nhìn thấy các báo cáo cho tiêu chí cụ thể. Ví dụ, người dùng có thể sử dụng bộ lọc nhóm để xem dữ liệu cho một nhóm cụ thể. Tương tự, người dùng có thể sử dụng bộ lọc Ngày tạo để xem các hành động cho một ngày cụ thể hoặc phạm vi ngày.

Báo cáo truy sâu xuống hỗ trợ

Một số báo cáo có hỗ trợ truy sâu xuống cho các nhóm phân cấp cho thấy tổng hợp dữ liệu và đồ thị. Để bật chế độ truy sâu xuống báo cáo:

 • Bấm hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng mũi tên để bật chế độ truy sâu xuống như hình dưới đây:

  Ảnh chụp màn hình: Kaizala chức truy sâu xuống. Cho phép bạn xem nhóm và nhóm dữ liệu cho báo cáo

Xuất dữ liệu báo cáo Kaizala vào một tệp CSV

Bạn có thể xuất dữ liệu báo cáo Kaizala của bạn vào một tệp CSV. Power BI cho phép để xuất dữ liệu vào tệp CSV từ đồ thị. Để xuất dữ liệu, hãy bấm... góc trên bên phải của biểu đồ và chọn xuất.

Ảnh chụp màn hình: Kaizala xuất báo cáo datat vào một tệp CSV

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×