Báo cáo Hoạt động trong Trung tâm quản trị Office 365

Bạn có thể dễ dàng xem cách mọi người trong doanh nghiệp của mình đang sử dụng dịch vụ Office 365. Ví dụ: bạn có thể xác định những người đang sử dụng một dịch vụ rất nhiều và đạt đến hạn mức hoặc những người có thể hoàn toàn không cần đến giấy phép Office 365.

Báo cáo khả dụng trong khoảng thời gian 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 180 ngày gần nhất. Dữ liệu sẽ không tồn tại ngay lập tức cho tất cả các giai đoạn báo cáo. Báo cáo sẽ khả dụng trong vòng 48 giờ.

Cách truy nhập bảng điều khiển Báo cáo

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn Báo cáo > Mức sử dụng.

 3. Chọn Chọn báo cáo ở đầu bảng điều khiển để chọn từ danh sách tất cả các báo cáo khả dụng. Hoặc bấm vào một tiện ích hoạt động sơ lược cho một dịch vụ (email, OneDrive, v.v.) để xem thêm thông tin.

  Bảng điều khiển Mức sử dụng Office 365

Ai có thể xem báo cáo Office 365

Những người có các quyền sau đây:

 • Người quản trị toàn cầu Office 365 Chúng tôi khuyên bạn chỉ để một vài người trong tổ chức của bạn giữ vai trò này. Việc này sẽ giảm rủi ro cho doanh nghiệp của bạn.

 • Người quản trị Exchange

 • Người quản trị SharePoint

 • Người quản trị Skype for Business

 • Bộ đọc báo cáo

Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Giới thiệu về vai trò người quản trị trong Office 365Gán vai trò người quản trị trong Office 365.

Những báo cáo hoạt động khả dụng trong Trung tâm quản trị Office 365

Tùy theo đăng ký Office 365 của bạn, dưới đây là các báo cáo khả dụng.

Cách xem thông tin cấp phép

 • Để xem số lượng giấy phép mà bạn đã gán và chưa gán, trong Trung tâm quản trị Office 365, đi tới Thanh toán > Giấy phép.

 • Để xem những người được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc khách, hãy đi tới Người dùng > Người dùng Hiện hoạt. Sử dụng hộp thả xuống Dạng xem để lọc danh sách của bạn.

  Chọn hộp thả xuống để lọc danh sách người dùng của bạn.

Cách xem thông tin mức sử dụng cho một người dùng cụ thể

Sử dụng các báo cáo dịch vụ để nghiên cứu mức độ một người dùng cụ thể sử dụng dịch vụ. Ví dụ: để tìm hiểu một người dùng cụ thể đã dùng bao nhiêu dung lượng lưu trữ hộp thư, hãy mở báo cáo mức sử dụng Hộp thư, rồi sắp xếp những người dùng theo tên. Nếu bạn có hàng nghìn người dùng, hãy xuất báo cáo sang Excel để có thể nhanh chóng lọc danh sách này.

Sử dụng bộ lọc để sắp xếp danh sách người dùng của bạn.

Bạn không thể tạo báo cáo tại nơi bạn nhập tài khoản người dùng, rồi nhận được danh sách các dịch vụ mà họ đang sử dụng và mức sử dụng.

Ẩn chi tiết người dùng trong báo cáo

Nếu bạn muốn ẩn thông tin cấp độ người dùng khi tạo báo cáo, bạn có thể nhanh chóng thực hiện thay đổi đó trong Trung tâm quản trị Office 365.

 1. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > Dịch vụ & phần bổ trợ

  Đi đến dịch vụ và phần bổ trợ của Office 365
 2. Chọn Báo cáo

  Office 365 chọn ẩn dữ liệu người dùng cụ thể trong báo cáo
 3. Đặt nút bật tắt thành BậtLưu.

  Báo cáo Office 365 - chuyển đổi trạng thái thành bật để ẩn dữ liệu cụ thể của người dùng

Danh sách người dùng của bạn sẽ trông như sau:

Báo cáo của Office 365 - danh sách người dùng ẩn danh

Những thay đổi này sẽ mất vài phút mới có hiệu lực trên các báo cáo trong bảng điều khiển báo cáo. Cài đặt này cũng áp dụng cho API báo cáo.

Chủ đề Liên quan

Báo cáo trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ của Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×