Azure tích hợp với Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Office 365 sử dụng Azure Active Directory (Azure AD) để quản lý căn cước của người dùng ở phía sau. Office 365 thuê bao của bạn bao gồm gói đăng ký miễn phí Azure AD để bạn có thể tích hợp Office 365 với Azure AD nếu bạn muốn đồng bộ hóa mật khẩu hoặc thiết lập đăng nhập đơn với môi trường tại chỗ của bạn. Bạn cũng có thể mua các tính năng nâng cao hơn quản lý tài khoản của bạn.

Azure cũng sẽ cung cấp chức năng khác, chẳng hạn như quản lý ứng dụng tích hợp, bạn có thể dùng để mở rộng và tùy chỉnh Office 365 thuê bao của bạn.

Bạn cũng có thể dùng tư vấn Azure AD: kết nối Azure AD tư vấn viên, AD FS triển khai tư vấn, Azure RMS Deploymnet trình hướng dẫnhướng dẫn thiết lập Azure AD Premium.

Azure AD Phiên bản và quản lý căn cước Office 365

Nếu bạn có một thuê bao trả tiền để Office 365, bạn cũng có một gói đăng ký miễn phí để Azure AD. Bạn có thể dùng Azure AD để tạo và quản lý người dùng và nhóm tài khoản. Để kích hoạt thuê bao này, bạn phải hoàn thành một lần đăng ký. Sau đó, bạn có thể truy nhập Azure AD từ cổng thông tin quản trị Office 365 . Để được hướng dẫn, hãy xem miễn phí của bạn đăng ký thuê bao Azure AD.

Mẹo: Làm theo hướng dẫn ở trên vào thuê bao register Azure AD miễn phí đi kèm với thuê bao của bạn vào Office 365. Không đi trực tiếp đến Azure.Microsoft.com đăng ký hoặc bạn sẽ kết thúc với một gói đăng ký dùng thử hoặc đã thanh toán đến Microsoft Azure là riêng biệt của bạn một miễn phí cho Office 365.

Với thuê bao miễn phí, bạn có thể đồng bộ hóa với thư mục tại cơ sở, thiết lập đăng nhập đơn, và đồng bộ hóa với nhiều phần mềm như ứng dụng dịch vụ, chẳng hạn như Salesforce, DropBox và nhiều hơn nữa.

Nếu bạn muốn AD DS chức năng nâng cao, đồng bộ hóa song hướng và khả năng quản lý khác, bạn có thể nâng cấp thuê bao miễn phí của bạn vào một thuê bao trả tiền premium. Để biết chi tiết, hãy xem Azure Active Directory Phiên bản.

Để biết thêm thông tin về Office 365 và Azure AD, hãy xem Tìm hiểu về căn cước Office 365 và Azure Active Directory.

Mở rộng các tính năng của đối tượng thuê Office 365 của bạn

Tính năng

Mô tả

Ứng dụng tích hợp

Bạn có thể cấp quyền truy nhập các ứng dụng riêng lẻ vào dữ liệu Office 365 của bạn, chẳng hạn như thư, lịch, liên hệ, người dùng, nhóm, tệp và thư mục. Bạn cũng có thể cho phép các ứng dụng ở mức quản trị toàn cục và làm chúng sẵn dùng cho toàn bộ công ty của bạn bằng cách đăng ký các ứng dụng trong Azure AD. Để biết chi tiết xem ứng dụng tích hợp và Azure AD cho người quản trị Office 365.

Xem thêm Azure AD bộ sưu tập ứng dụng và đơn-đăng nhập.

PowerApps

Ứng dụng Power hợp tập trung các ứng dụng dành cho thiết bị di động có thể kết nối với dữ liệu hiện có nguồn chẳng hạn như danh sách SharePoint, và các ứng dụng khác của dữ liệu. Hãy xem tạo một PowerApp cho một danh sách trong SharePoint OnlinePowerApps trang để biết chi tiết.

Đối với các tài nguyên về Microsoft Cloud và Office 365, hãy xem những tài nguyên này:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×