Azure ExpressRoute cho Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tìm hiểu cách sử dụng Azure ExpressRoute với Office 365 và cách lập kế hoạch mạng triển khai dự án mà sẽ được yêu cầu nếu bạn đang triển khai Azure ExpressRoute cho sử dụng với Office 365. Cơ sở hạ tầng và nền tảng dịch vụ đang chạy trong Azure thường sẽ giúp ích bằng địa chỉ cân nhắc về cấu trúc và hiệu suất mạng. Chúng tôi khuyên bạn nên ExpressRoute cho Azure trong trường hợp này. Phần mềm dưới dạng một gói đăng ký dịch vụ như Office 365 và Dynamics 365 có được xây dựng để được truy nhập bảo mật và đáng tin cậy thông qua Internet. Một cách phù hợp, chúng tôi chỉ nên ExpressRoute cho các ứng dụng trong các tình huống cụ thể. Bạn có thể đọc về Internet hiệu suất và bảo mật và khi bạn có thể xem xét Azure ExpressRoute cho Office 365 trong bài viết mạng kết nối đến Office 365.

Lưu ý: Bắt đầu từ 31 tháng 7 năm 2017, bạn có thể bật Microsoft Peering trực tiếp từ bảng điều khiển quản trị Azure hoặc sử dụng PowerShell. Sau khi bật tính năng Microsoft Peering, bạn có thể tạo định tuyến bộ lọc để nhận cụ thể BGP định tuyến quảng cáo. Bạn sẽ cần ủy quyền để tạo bộ lọc cho Office 365 và có thể tạo Dynamics 365 khách hàng sự tham gia (trước đây gọi là CRM Online) các ứng dụng bộ lọc ở bất kỳ lúc nào. Nói chuyện với nhóm Account Microsoft của bạn về quy trình để có được ủy quyền để tạo bộ lọc định tuyến Office 365. Trái phép thuê bao dùng thử để tạo bộ lọc định tuyến cho Office 365 sẽ nhận được thông báo lỗi

Bây giờ, bạn có thể thêm một kết nối mạng trực tiếp đến Office 365 cho lưu lượng truy nhập mạng đã chọn Office 365 . Azure ExpressRoute cung cấp kết nối trực tiếp, hiệu suất dự đoán, và đi kèm với một thời gian hoạt động SLA 99,95% cho các cấu phần Microsoft nối mạng. Bạn vẫn sẽ yêu cầu kết nối internet cho các dịch vụ không được hỗ trợ qua Azure ExpressRoute.

Azure ExpressRoute cho Office 365

Ngoài việc kết nối internet, bạn có thể chọn để định tuyến một tập con của họ lưu lượng truy nhập mạng Office 365 qua một kết nối trực tiếp sẽ cung cấp dự đoán và một 99,95% thời gian hoạt động SLA cho các cấu phần Microsoft nối mạng. Azure ExpressRoute cung cấp cho bạn kết nối mạng riêng này để Office 365 và các dịch vụ điện toán đám mây Microsoft khác.

Bất kể hay không, bạn có một WAN MPLS hiện có, ExpressRoute có thể được thêm vào cấu trúc mạng của bạn trong một trong ba cách; thông qua một điện toán đám mây được hỗ trợ exchange vị trí đồng nhà cung cấp, Ethernet điểm-điểm kết nối cung cấp, hoặc thông qua một nhà cung cấp kết nối MPLS. Hãy xem nhà cung cấp sẵn dùng trong khu vực của bạn. Kết nối trực tiếp ExpressRoute sẽ cho phép kết nối cho các ứng dụng được viền ngoài trong tôi làm được gì khi tôi đăng ký bên dưới. Lưu lượng truy nhập mạng cho tất cả các ứng dụng và dịch vụ khác sẽ tiếp tục đi qua internet.

Xem xét sơ đồ mạng mức cao sau đây Hiển thị một khách hàng điển hình Office 365 kết nối với Trung tâm dữ liệu của Microsoft qua internet để truy nhập vào tất cả các ứng dụng Microsoft chẳng hạn như Office 365, Cập nhật Windows và TechNet. Khách hàng sử dụng đường dẫn mạng tương tự bất kể cho dù họ đang kết nối từ một mạng tại chỗ hoặc từ kết nối internet độc lập.

Kết nối mạng Office 365

Bây giờ hãy xem sơ đồ cập nhật mà mô tả một khách hàng Office 365 có sử dụng internet và ExpressRoute để kết nối với Office 365. Lưu ý rằng một số kết nối chẳng hạn như công cộng DNS và mạng chuyển phát nội dung vẫn yêu cầu kết nối internet công cộng. Cũng chú ý của khách hàng người không nằm trong của họ ExpressRoute dựng được kết nối kết nối qua Internet.

Kết nối Office 365 với ExpressRoute

Bạn vẫn muốn biết thêm thông tin? Tìm hiểu cách quản lý lưu lượng truy nhập mạng của bạn với Azure ExpressRoute cho Office 365 và tìm hiểu cách cấu hình Azure ExpressRoute cho Office 365. Chúng tôi cũng đã ghi lại một chuỗi Azure ExpressRoute cho Office 365 đào tạo 10 phần trên kênh 9 để giúp giải thích các khái niệm kỹ hơn.

(Trở về đầu trang)

Bảng sau đây liệt kê các dịch vụ Office 365 được hỗ trợ qua ExpressRoute. Vui lòng xem lại Office 365 điểm cuối bài viết để tìm hiểu về những yêu cầu mạng cho các ứng dụng yêu cầu kết nối internet.

Bao gồm trong các ứng dụng

Exchange Online1

Exchange Online Protection1

Delve1

Skype for Business Online1

SharePoint Online1

OneDrive for Business1

Project Online1

Cổng thông tin và được chia sẻ1

Azure Active Directory1

Kết nối AAD1

Office Online1

1 Mỗi của các ứng dụng có các yêu cầu kết nối internet không hỗ trợ qua ExpressRoute, hãy xem bài viết điểm cuối Office 365 để biết thêm thông tin.

Các dịch vụ không được bao gồm với ExpressRoute cho Office 365 là tải xuống Office 365 ProPlus máy khách, tại cơ sở định danh nhà cung cấp đăng nhập và dịch vụ Office 365 (vận hành bởi 21 Vianet) ở Trung Quốc.

(Trở về đầu trang)

Thực hiện ExpressRoute đòi hỏi sự tham gia của người sở hữu mạng và ứng dụng và yêu cầu cẩn thận lập kế hoạch để xác định mới kiến trúc định tuyến mạng, yêu cầu băng thông, nơi bảo mật sẽ thực hiện, trạng thái sẵn sàng cao, v.v... Để thực hiện việc ExpressRoute, bạn sẽ cần phải;

  1. Đầy đủ hiểu cần ExpressRoute thỏa mãn tối trong kế hoạch kết nối Office 365 của bạn. Tìm hiểu về các ứng dụng nào sẽ sử dụng internet hoặc ExpressRoute và lập kế hoạch đầy đủ công suất mạng, bảo mật và sự sẵn sàng cao nhu cầu trong ngữ cảnh của việc sử dụng internet và ExpressRoute cho Office 365 lưu lượng truy nhập của bạn.

  2. Xác định đầu ra và sinh vị trí cho ExpressRoute lưu lượng truy nhập1và internet.

  3. Xác định công suất trên internet và ExpressRoute kết nối.

  4. Có một kế hoạch ở vị trí cho lệnh bảo mật và điều khiển chuẩn chu vi1.

  5. Có một tài khoản Microsoft Azure hợp lệ để đăng ký ExpressRoute.

  6. Chọn một mô hình kết nối và một nhà cung cấp được phê duyệt. Hãy nhớ, khách hàng có thể chọn nhiều kết nối mô hình hoặc đối tác và đối tác không cần phải là giống như nhà cung cấp mạng hiện có.

  7. Xác thực triển khai trước để hướng lưu lượng đến ExpressRoute.

  8. Hoặc bạn có thể thực hiện QoS và đánh giá mở rộng khu vực.

1 Cân nhắc quan trọng hiệu suất. Quyết định đây đáng kể có thể ảnh hưởng đến độ trễ là quan trọng cho các ứng dụng chẳng hạn như Skype for Business.

Để tham chiếu bổ sung, sử dụng của chúng tôi hướng dẫn về định tuyến ngoài ExpressRoute tài liệu.

Để mua ExpressRoute cho Office 365, bạn sẽ cần phải làm việc với một hoặc nhiều nhà cung cấp được phê duyệt cung cấp số mong muốn và kích cỡ mạch với gói đăng ký ExpressRoute Premium. Không có không có giấy phép bổ sung để mua từ Office 365.

Đây là một nối kết ngắn, bạn có thể dùng để quay trở lại: https://aka.ms/expressrouteoffice365

Sẵn sàng để đăng ký cho ExpressRoute cho Office 365?

(Trở về đầu trang)

Chủ đề Liên quan

Mạng kết nối đến Office 365
Quản lý ExpressRoute cho Office 365 kết nối
định tuyến với ExpressRoute cho Office 365
việc hoạch định mạng với ExpressRoute cho Office 365
Thực hiện ExpressRoute cho Office 365
bằng cách dùng BGP cộng đồng trong ExpressRoute cho Office 365 kịch bản (bản xem trước)
chất lượng đa phương tiện và hiệu suất mạng kết nối trong Skype for Business Online
Tinh chỉnh hiệu năng office 365 sử dụng đường cơ sở và hiệu suất lịch sử
hiệu suất khắc phục sự cố các kế hoạch cho Office 365
Office 365 URL và dải địa chỉ IP
Office 365 mạng và tinh chỉnh hiệu năng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×