Access Services trong Lộ trình SharePoint

Chúng tôi không còn đề xuất Access Services cho những ứng dụng web và cơ sở dữ liệu web mới.

  • Trong SharePoint Server, tính năng này sẽ được hỗ trợ theo Chính sách Vòng đời sản phẩm của Microsoft.

  • Office 365 và SharePoint Online sẽ không cung cấp tính năng này nữa. Chúng tôi sẽ ngừng tạo các ứng dụng web trên nền Access và các cơ sở dữ liệu web Access mới trong Office 365 và SharePoint Online kể từ Tháng Sáu 2017 và sẽ đóng mọi ứng dụng web cùng các cơ sở dữ liệu web còn lại vào Tháng Tư 2018.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Cập nhật Access Services trong Lộ trình SharePoint.

Cơ sở dữ liệu Access trên Máy tính (.accdb) không bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Các cơ sở dữ liệu trên máy tính sở hữu các tính năng mạnh mẽ giúp Access trở thành cách thức phổ biến trong việc tạo nên những giải pháp doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các cơ sở dữ liệu của Access trên Máy tính bằng cách mở rộng tính kết nối dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu và các tính năng khác.

Hãy cân nhắc tới việc sử dụng PowerApps

Là một giải pháp thay thế cho các ứng dụng web và các cơ sở dữ liệu web Access, chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc tới Microsoft PowerApps để tạo dựng nên những giải pháp doanh nghiệp không cần phải mã hóa cho web và các thiết bị di động. Mặc dù PowerApps là một sản phẩm tương đối mới nhưng Microsoft vẫn đang đầu tư đáng kể vào PowerApps nhằm giúp ứng dụng này trở thành một công cụ hàng đầu cho các giải pháp doanh nghiệp và hiện vẫn đang thường xuyên bổ sung thêm các tính năng mới cho ứng dụng.

Bạn có thể đọc thêm về cách tạo lại một ứng dụng web Access dưới dạng PowerApp trong sách trắng, Giới thiệu về Microsoft PowerApps dành cho các nhà phát triển ứng dụng web Access.

Ghi chú: PowerApps chưa sẵn dùng trong Office 365 vận hành bởi 21Vianet hoặc Office 365 Đức.

Cách thức di chuyển dữ liệu ứng dụng web Access

Thường thì bạn sẽ muốn lưu lại dữ liệu mình có trong một ứng dụng web Access. Dưới đây là một số cách giúp bạn di chuyển dữ liệu từ một ứng dụng web Access sang một nguồn dữ liệu khác.

SharePoint    Bạn có thể xuất dữ liệu sang các danh sách SharePoint. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lệnh Xuất sang Danh sách SharePoint có sẵn từ trình duyệt của các ứng dụng web Access. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Xuất các bảng ứng dụng web Access sang SharePoint.

Cơ sở dữ liệu Access trên máy tính    Bạn có thể xuất dữ liệu sang một cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Để biết thêm thông tin, xem mục Xuất các bảng ứng dụng web Access sang một cơ sở dữ liệu Access trên máy tính.

Microsoft SQL Server    Bạn có thể di chuyển dữ liệu sang SQL Server:

  1. Xuất dữ liệu sang một cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Để biết thêm thông tin, xem mục Xuất các bảng ứng dụng web Access sang một cơ sở dữ liệu Access trên máy tính.

  2. Di chuyển dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính sang Microsoft SQL Server. Để biết thêm thông tin, xem mục SQL Server Migration Assistant (SSMA) v7.3.

  3. Khi dữ liệu nằm trong SQL Server, bạn cũng có thể Liên kết đến hoặc nhập từ cơ sở dữ liệu SQL Server từ cơ sở dữ liệu Access trên máy tính.

Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng Trình hướng dẫn Di chuyển SQL Azure để di chuyển trực tiếp dữ liệu từ nền ứng dụng web Access (cơ sở dữ liệu SQL Azure) sang một cơ sở dữ liệu SQL Server. Để biết thêm thông tin, xem mục Di chuyển cơ sở dữ liệu SQL Server sang Cơ sở dữ liệu Azure SQL và mục Bộ trợ giúp Di chuyển Cơ sở dữ liệu.

Tắt các ứng dụng Access trong môi trường O365 SharePoint của bạn

Nếu bạn là người quản trị, bạn có thể ngăn việc tạo các ứng dụng web Access mới trong môi trường của mình. Để biết thêm thông tin, xem mục Bật hoặc tắt các ứng dụng Access trong tổ chức của bạn.

Quét đối tượng thuê của bạn để tìm kiếm sự hiện diện của mọi ứng dụng web và cơ sở dữ liệu web Access

Nếu bạn là người quản trị, bạn có thể sử dụng một công cụ mới để quét sự hiện diện của mọi ứng dụng web hay cơ sở dữ liệu web Access được triển khai trong đối tượng thuê của bạn. Công cụ quét sẽ tạo ra một danh sách kiểm kê mà bạn có thể sử dụng để lên kế hoạch di chuyển các ứng dụng web và cơ sở dữ liệu web Access của mình.

Bạn có thể tải xuống công cụ quét và tìm hiểu cách thức sử dụng từ vị trí này: Trình quét Ứng dụng Access của SharePoint.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×