Access 2013 video và hướng dẫn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sơ cấp

Thiết kế và dựng bảng cho một sơ sở dữ liệu (Access căn bản, phần 1)

Nếu bạn mới sử dụng Access, hãy bắt đầu ở đây. Khóa học này giải thích khái niệm chính và thuật ngữ chính, các bước đầu tiên trong thiết kế cơ sở dữ liệu, và cách xây dựng các bảng.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Tạo các mối quan hệ bảng (Access căn bản, phần 2)

Tìm hiểu cách tạo mối quan hệ của bảng, một phần then chốt của bất kỳ cơ sở dữ liệu nào. Khóa học này bao gồm các kiểu mối quan hệ và cách xây dựng từng kiểu.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Tạo cơ sở dữ liệu Access 2013 đầu tiên của bạn

Tìm hiểu cách tạo cơ sở dữ liệu Access 2013 chỉ trong vài phút bằng cách dùng mẫu. Access cung cấp cho bạn mẫu chạy trên máy tính hoặc trên đám mây.

Xem trực tuyến

Giới thiệu về truy vấn (Cơ bản Access, phần 3 )

Tìm hiểu cách tạo truy vấn trong Access 2013. Khóa học này bao gồm các kiểu truy vấn, việc tạo các truy vấn Select, các tiêu chí, các đường nối và các bảng trung gian

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Hội thảo web: Giới thiệu về Access 2013

Trước tiên hãy xem hội thảo web 15 phút này. Đây là một giới thiệu nhẹ nhàng về Access. Chúng tôi sẽ điểm qua hai loại của cơ sở dữ liệu bạn có thể tạo: các ứng dụng Access trên nền tảng trình duyệt và cơ sở dữ liệu của máy tính bàn.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Trung cấp

Dealing with read-only queries

Không thể thay đổi dữ liệu được trả về bởi một truy vấn? Khóa học này sẽ giải thích các nguyên nhân và giải pháp thông thường nhất, và cung cấp nối kết đến thông tin về các cách xử lý khác đối với sự cố.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Chuyển sang Access 2013

Bắt đầu chuyển từ Access 2003 sang Access 2013. Khóa học này chỉ cho bạn cách tạo và quản lý các tệp tin mới, sử dụng các tệp tin từ phiên bản trước, dùng ngăn Dẫn hướng và ribbon và tạo các ứng dụng Access, các cơ sở dữ liệu chạy trên web.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Làm cho truy vấn dừng việc yêu cầu thông tin đầu vào

Để làm cho một truy vấn tham số dừng việc yêu cầu thông tin đầu vào, bạn loại bỏ tất cả tham số, hoặc khắc phục sự cố (thường là lỗi đánh máy trong các tên của trường) trong biểu thức.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Dùng các tiêu chí trong truy vấn Access 2013 của bạn

Tìm hiểu cách dùng các tiêu chí để lọc dữ liệu Access của bạn. Khóa học này trình bày cách dùng lô-gic AND và OR, toán tử lô-gic như IN và BETWEEN để thêm tiêu chí vào truy vấn, và cách dùng các ký tự đại diện. Bạn cần một sự hiểu biết cơ bản của các truy vấn để hoàn thành khóa học này.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Dùng truy vấn tham số để lọc các kết quả truy vấn

Tìm hiểu cách thêm các tham số vào truy vấn của bạn để chúng yêu cầu thông tin đầu vào, chẳng hạn như ngày tháng hoặc tên, trước khi chạy. Tham số là một cách hiệu quả để lọc kết quả truy vấn.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Dùng các truy vấn Update để thay đổi dữ liệu trong Access 2013

Tìm hiểu cách xây dựng các truy vấn cập nhật giúp thay đổi dữ liệu một cách an toàn. Truy vấn cập nhật có thể là một cách nhanh chóng nhằm thay đổi nhiều dữ liệu hiện có trong một hay nhiều bảng.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Dùng tiêu chí dữ liệu trong truy vấn

Tìm hiểu cách dùng tiêu chí dữ liệu trong truy vấn của bạn. Khóa học này chỉ ra những điều cơ bản, cộng với cách dùng các lĩnh vực tính toán và bộ lọc cho một phần của giá trị ngày, cũng như cách dùng hàm DateDiff và DateAdd để trừ và thêm các giá trị ngày. Bạn cần làm quen với các truy vấn Access để hoàn thành khóa học này.

Xem trực tuyến (bằng tiếng Anh)

Xem thử các khóa đào tạo cho những chương trình còn lại của Office 2013.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×