×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

About the scratch area

You can use the scratch area as a place to create or hold objects that you don't currently want on any page. The scratch area is the colored area that surrounds the page and is the same for all pages in your publication. When you place an object in the scratch area while you are viewing one page, you can see it and access it when you view any other page in the publication. This makes the scratch area a useful holding place for objects that you don't want to delete but can't immediately use. Items in the scratch area will not print when you print your publication.

Also, in Microsoft Publisher 2013 the scratch area is used to hold pictures when you first insert them. You can then drag the pictures from the scratch area to the location you want on a page.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×