AVERAGEA (Hàm AVERAGEA)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính toán trung bình (trung bình cộng) của các giá trị trong danh sách các đối số. Không giống như trung bình các hàm, văn bản và giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE và FALSE được bao gồm trong tính toán.

Cú pháp

AVERAGEA (value1,value2...)

Giá trị 1, value2...     là 1 đến 30 đối số mà bạn muốn trung bình.

Ghi chú

  • Các đối số chứa văn bản đánh giá là 0 (zero). Văn bản trống ("") đánh giá là 0 (zero). Nếu tính toán không chứa giá trị văn bản trong trung bình, hãy dùng hàm AVERAGE.

  • Đối số chứa TRUE định trị là 1; đối số chứa FALSE định trị là 0 (zero).

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

Công thức

Mô tả (Kết quả)

10

7

9

2

0

=AVERAGEA([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5])

Trung bình của các số và đối số trống (5.6)

10

10

9

2

1

=AVERAGEA([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col6])

Trung bình của các số (6.4)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×