"URL < tên tệp > không hợp lệ" thông báo lỗi khi bạn tải tệp lên danh sách SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Khi bạn tải tệp lên danh sách SharePoint Online hoặc SharePoint 2013, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

  • URL < tên tệp > không hợp lệ. Nó có thể tham chiếu đến một tệp không tồn tại hoặc thư mục, hoặc tham chiếu đến một tệp hoặc thư mục không phải trong các trang Web hiện tại.

Ghi chú: Chỗ dành sẵn <tên tệp> đại diện cho tên của tệp mà bạn tải lên danh sách SharePoint.

Giải pháp

Để tránh vấn đề này, loại bỏ cột Phiên bản khỏi danh sách cột chỉ mục cho danh sách có vấn đề này. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Duyệt tới danh sách mà vấn đề tồn tại.

  2. Trong ruy-băng, bấm tab Thư viện , sau đó bấm Thiết đặt thư viện.

  3. Trong danh sách trường, hãy bấm Cột chỉ mục.

  4. Trong danh sách cột chỉ mục, hãy bấm Phiên bản.

  5. Bấm xóa bỏ, sau đó bấm OK.

  6. Tải lên bất kỳ tệp nào mà bạn đã bị vấn đề với.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra khi cột Phiên bản được cấu hình là một cột chỉ mục.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×