"Truy nhập chối" để yêu cầu truy nhập danh sách hoặc "Yêu cầu phê duyệt không thành công" khi bạn xử lý yêu cầu đang chờ trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Bạn có một site Microsoft SharePoint Online mà thiết đặt yêu cầu cho phép truy nhập được bật.

Khi người dùng có quyền Toàn quyền kiểm soát lần bấm site thư mời và yêu cầu truy nhập trong Thiết đặt trang, họ nhận được thông báo lỗi sau đây:

Truy nhập bị từ chối.

Ngoài ra, khi người dùng duyệt tới danh sách Yêu cầu truy nhập và sau đó bấm phê duyệt hoặc từ chối cho yêu cầu đang chờ, họ nhận được thông báo lỗi sau đây:

Gửi phê duyệt

Yêu cầu phê duyệt không thành công

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, người dùng phải cả hai site người quản trị tuyển tập hoặc là thành viên của nhóm người sở hữu cho site. Nhóm người sở hữu cũng phải có quyền truy nhập danh sách Yêu cầu truy nhập . Sử dụng các giải pháp phù hợp cho cấu hình cụ thể của bạn.

Người quản trị tuyển tập trang

Nếu một người dùng bị ảnh hưởng nên có một người quản trị tuyển tập trang, đi tới trang web Microsoft sau đây để biết thêm thông tin về cách quản lý người quản trị cho trang của bạn:

Thêm người dùng vào nhóm người sở hữu trang

Nếu người dùng sẽ có người sở hữu trang, bạn phải thêm người dùng vào nhóm người sở hữu cho site. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Như một người dùng có thể thay đổi quyền đối với trang, duyệt tới trang bị ảnh hưởng hoặc tuyển tập trang. Bấm vào biểu tượng hình bánh răng cho menu thiết đặt , sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Bấm vào quyền trang.

 3. Bấm vào nhóm người sở hữu cho site.

 4. Bấm vào Mới.

 5. Trong hộp thoại chia sẻ , hãy nhập vào tài khoản người dùng của người dùng mà bạn muốn thêm vào nhóm. Sau đó, bấm chia sẻ.

 6. Kiểm tra để xác nhận rằng người dùng có thể ngay truy nhập danh sách và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.

Hãy đảm bảo rằng người sở hữu nhóm có quyền đối với danh sách yêu cầu truy nhập

Nếu nhóm người sở hữu được thay đổi hoặc loại bỏ khỏi danh sách yêu cầu truy nhập , bạn phải thêm chủ sở hữu nhóm quyền cho danh sách. Bạn cũng phải đảm bảo rằng người dùng bị ảnh hưởng được bao gồm trong danh sách người sở hữu. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Là người dùng ai có Quyền quản lý các mức cấp phép trên trang bị ảnh hưởng và ai cũng có quyền truy nhập vào danh sách Yêu cầu truy nhập (ví dụ, một tuyển tập trang người quản trị), duyệt tới danh sách Yêu cầu truy nhập trong Internet Explorer.

 2. Nhấn F12 để mở cửa sổ F12 nhà phát triển công cụ.

 3. Bấm tab mạng , sau đó nhấn F5 để cho phép mạng lưu lượng tổng hợp.

 4. Làm mới trang Yêu cầu truy nhập trong Internet Explorer. Sau khi đã tải vào trang, hãy nhấn Shift + F5 để dừng việc tổng hợp lưu lượng truy nhập mạng.

 5. Trong cửa sổ nhà phát triển công cụ, bấm đúp vào kết quả đầu tiên trong danh sách URL. URL này kết thúc bằng "pendingreq.aspx."

 6. Trong cửa sổ công cụ nhà phát triển, hãy bấm nội dung phản hồi.

 7. Trong hộp tìm kiếm, nhập pagelistid:, rồi nhấn Enter.

  Ghi chú: tìm kiếm sẽ tô sáng văn bản pageListId.

 8. Sao chép GUID sau vào pageListId. GUID sẽ giữa các dấu mở ngoặc nhọn ({}) ký tự và dấu ngoặc móc ký tự (}) như sau:

  {GUID}

  Ghi chú: bao gồm các ký tự ngoặc nhọn mở và đóng khi bạn sao chép GUID. GUID này là mã định danh cho danh sách SharePoint Online yêu cầu truy nhập cho tổ chức của bạn.

 9. Trong thanh địa chỉ trình duyệt, nhập https://<URL_lT _URL của site bị ảnh hưởng, hay tuyển tập trang>/_layouts/15/ListEdit.aspx?List=< {GUID} >, sau đó nhấn Enter.

  Ghi chú: trong địa chỉ này, <URL của trang bị ảnh hưởng hoặc tuyển tập trang> đại diện cho URL cho tuyển tập trang mà bạn muốn thay đổi yêu cầu truy nhập (ví dụ, https://contoso.sharepoint.com). Và < {GUID} > đại diện cho GUID mà bạn đã sao chép ở bước 8.

 10. Trên trang thiết đặt , hãy bấm quyền cho danh sách này.

 11. Hãy đảm bảo rằng nhóm người sở hữu site được bao gồm trong danh sách các quyền cho danh sách yêu cầu truy nhập. Nếu nhóm người sở hữu tuyển tập trang không tồn tại, bấm Cấp quyền, hãy nhập tên của nhóm người sở hữu cho trang web trong hộp thoại chia sẻ , sau đó bấm chia sẻ.

 12. Làm theo các bước trong phần "Thêm người dùng vào nhóm người sở hữu cho site" để đảm bảo rằng người dùng sẽ được đưa vào nhóm người sở hữu.

Thông tin khác

Vấn đề này xảy ra vì chỉ có người quản trị tuyển tập trang hoặc người dùng là thành viên của nhóm người sở hữu tuyển tập trang có quyền để phê duyệt hoặc từ chối đang chờ yêu cầu trong danh sách Yêu cầu truy nhập . Cho tình huống trong đó người dùng là thành viên của nhóm người sở hữu cho site, nhóm người sở hữu cũng phải có toàn quyền kiểm soát có thể truy nhập danh sách Yêu cầu truy nhập .

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập và quản lý yêu cầu truy nhập, hãy đến thiết lập và quản lý yêu cầu truy nhập.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng công cụ nhà phát triển F12, hãy dùng công cụ nhà phát triển F12.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×