"Thông báo Tài khoản" xuất hiện trong Office sau khi chuyển gói Office 365

Nếu bạn đã cài đặt Office trên PC như một phần của đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp và tổ chức của bạn chuyển sang một gói Office 365 dành cho doanh nghiệp khác, bạn có thể phải cài đặt phiên bản Office đi kèm với gói mới của mình. Office sẽ cho bạn biết điều này bằng cách hiển thị thông báo sau đây trong Office trong 1-3 ngày sau khi bạn thay đổi gói:

“Thông báo Tài khoản. Đăng ký Office 365 của bạn có một thay đổi đang chờ xử lý. Để tiếp tục sử dụng các ứng dụng mà không bị gián đoạn, vui lòng đăng nhập ngay.”

Bạn cũng có thể thấy thông báo này nếu bạn không cập nhật Office ngay lập tức:

"Yêu cầu cập nhật. Đăng ký Office 365 của bạn có một thay đổi đang chờ xử lý. Vui lòng áp dụng thay đổi ngay để tiếp tục sử dụng ứng dụng."

Bạn có thể dừng thông báo tài khoản bằng cách cập nhật Office (nếu bạn có Office 2016) hoặc cài đặt lại Office (nếu bạn có Office 2013).

Chọn phiên bản Office của bạn

Chọn phiên bản Office bạn đang sử dụng dưới đây, rồi làm theo các bước để cập nhật hoặc cài đặt lại Office.

Quan trọng: 

 • Gói Office 365 mới của bạn có thể đi kèm với Office 2013, Office 2016 hoặc cả hai.

 • Tùy thuộc vào việc bạn cài đặt phiên bản nào của Office, một số ứng dụng, như Access, có thể không được tích hợp. Để biết thông tin về những tính năng sẵn dùng trong các gói Office 365, hãy xem mục Tính sẵn dùng của tính năng Office trong các gói Office 365.

Khi bạn mở Office và xem hộp thoại Thông báo Tài khoản, hãy bấm Cập nhật và đăng nhập nếu được nhắc.

Office sẽ tải xuống các cập nhật và hoàn tất chuyển đổi trong nền ngay cả khi Office hiện không chạy. Phiên bản cũ của Office sẽ được gỡ cài đặt như một phần của quy trình này.

Quan trọng: Nếu bạn có Office 2016 và hộp thoại Thông báo Tài khoản có nút Đăng nhập thay vì nút Cập nhật, hãy làm theo quy trình dành cho Tôi có Office 2013.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên gỡ cài đặt phiên bản cũ của Office trước, rồi cài đặt phiên bản đi kèm với gói mới của bạn. Gỡ cài đặt Office sẽ không xóa các tài liệu Office của bạn nhưng tốt nhất bạn nên sao lưu trước. Bạn có thể bỏ qua bước gỡ cài đặt và cài đặt ngay phiên bản mới nhưng sau đó bạn sẽ có cả hai phiên bản của Office đã cài đặt cùng một số ứng dụng, như Access, có thể vẫn được cài đặt nhưng sẽ hiển thị lỗi Sản phẩm Chưa cấp phép nếu bạn tìm cách sử dụng các ứng dụng đó. Bạn sẽ được nhắc gỡ cài đặt Office 2016 nếu bạn tìm cách cài đặt Office 2013.

 1. Sử dụng Panel Điều khiển để gỡ cài đặt Office như được mô tả trong mục Gỡ cài đặt Office 2013, Office 2016 hoặc Office 365 khỏi máy tính Windows.

 2. Sau khi gỡ cài đặt Office, bạn hãy đăng nhập vào Office 365 tại https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx để cài đặt Office. Nếu bạn cần trợ giúp, hãy xem mục Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.

  Lưu ý: Trên trang Office, bạn có thể thấy tùy chọn để cài đặt Office 2016, Office 2013 hoặc cả hai. Điều này tùy thuộc vào gói Office 365 mới và phiên bản Office người quản trị đã cung cấp cho bạn.

 1. Mở Word.

 2. Đi tới Tệp > Tài khoản, rồi tìm số Phiên bản bên dưới Cập nhật Office.

  Phiên bản 15Office 2013Phiên bản 16Office 2016.

  Cho bạn biết cách xác định phiên bản Office bạn đang sử dụng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không cài đặt phiên bản đi kèm với gói mới của mình?

Nếu bạn không cài đặt phiên bản Office đi kèm với giói Office 365 dành cho doanh nghiệp, Office sẽ bắt đầu hiển thị (Sản phẩm Chưa cấp phép) trên thanh tiêu đề và bạn sẽ thấy thông báo sau đây:

“YÊU CẦU CẬP NHẬT. Đăng ký Office 365 của bạn có một thay đổi đang chờ xử lý. Vui lòng áp dụng thay đổi ngay để tiếp tục sử dụng ứng dụng.”

Cuối cùng, Office sẽ chuyển sang chế độ giảm chức năng và tắt hầu hết các nút và tính năng sẽ bị vô hiệu hóa. Cài đặt phiên bản mới của Office sớm nhất có thể để tất cả các tính năng của Office tiếp tục hoạt động.

Biểu ngữ màu đỏ trong các ứng dụng Office cho biết: YÊU CẦU CẬP NHẬT: Thuê bao Office 365 của bạn có thay đổi chờ xử lý. Vui lòng áp dụng thay đổi ngay để tiếp tục dùng ứng dụng.

Bạn chưa chuyển gói?

Lỗi sản phẩm chưa cấp phép có thể xảy ra vì những lý do khác. Hãy xem mục Lỗi Sản phẩm Chưa cấp phép trong Office để được trợ giúp.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Trợ giúp

Bạn cần thêm trợ giúp?
Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×