"Tên site không thể chứa một số từ riêng" thông báo lỗi khi bạn tìm cách tạo site con SharePoint Online mới

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Khi bạn tìm cách tạo site con SharePoint Online mới, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

 • Tên site không thể chứa một số từ riêng và không thể bắt đầu bằng một dấu gạch dưới. Hãy nhập tên khác.

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để xử lý hành vi này, hãy làm theo các hướng dẫn này:

 • Sử dụng một cái tên khác cho tuyển tập trang.

 • Sử dụng tên site không bắt đầu với một dấu gạch dưới.

 • Tạo site con từ một trang khác thay vì từ trang gốc hoặc mẹ bằng cách sử dụng đường dẫn không có đường dẫn riêng. Đường dẫn riêng được liệt kê trong phần "khác thông tin" của bài viết này.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra vì một số đường dẫn được dành riêng trong SharePoint Online khi bạn tạo trang phụ trên tuyển tập trang gốc hoặc mẹ. Đối với thuê bao Office 365 (không bao gồm Office 365 Small Business), đường dẫn sau đây được dành riêng, và người dùng sẽ gặp lỗi khi site được tạo ra tại các vị trí

Đối với thuê bao Office 365 (không bao gồm Office 365 Small Business):

 • /Search

 • instead

 • /wpresources

 • /Sites

 • /teams

 • / cá nhân

 • /Portals

Trong Office 365 Small Business:

 • /Search

 • /wpresources

 • /Sites

 • /teams

 • / cá nhân


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×