#SPILL! -Biến đổi kích cỡ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Excel đã không thể xác định kích cỡ của mảng đổ vì nó là biến đổi và chuyển đổi cỡ giữa các phép tính. Ví dụ, công thức sau đây sẽ kích hoạt này #SPILL! lỗi:

=SEQUENCE(RANDBETWEEN(1,1000))

Đổi cỡ động mảng có thể kích hoạt bổ sung tính toán Pass để bảo đảm bảng tính được tính toán đầy đủ. Nếu kích cỡ của mảng tiếp tục để thay đổi trong khi các Pass bổ sung và không ổn định, Excel sẽ xử lý mảng động dưới dạng #SPILL!.

Giá trị lỗi này được nói chung liên kết với việc sử dụng hàm RAND, RANDARRAYRANDBETWEEN . Hàm biến đổi khác chẳng hạn như giá trị bù trừ, hàm INDIRECThôm nay không trả về giá trị khác nhau trên mỗi khi truyền tính toán.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Trình tự hàm

Hàm duy nhất

LOẠI hàm

Hàm SORTBY

Hàm duy nhất

#SPILL! lỗi trong Excel

Mảng linh động và hành vi đổ mảng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×