[SDP 5] Khắc phục sự cố hiệu suất Office 365 SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giới thiệu

Office 365 SharePoint Online khách hiệu suất chẩn đoán gói thu thập thông tin có thể dùng để khắc phục sự cố các vấn đề về hiệu năng SharePoint Online máy khách. Gói chẩn đoán này cũng cho phép bạn ghi lại quy trình dõi vết Fiddler lưu lượng HTTP (S) trong khi bạn tái tạo các vấn đề về hiệu năng.

Gói chẩn đoán này tải theo dõi tệp tối đa 2 gigabyte (GB) sau khi các tệp được nén.

Thông tin thêm

Yêu cầu quyền

Các quy tắc trong gói chẩn đoán yêu cầu bạn là người quản trị tuyển tập trang SharePoint Online dành cho SharePoint Online URL mà bạn nhập.

quyền

Bài viết này mô tả thông tin có thể được thu thập được từ máy tính đang cố gắng kết nối với SharePoint Online trong Office 365.

Đầu ra theo dõi Fiddler hoặc mạng

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập bởi các mạng chụp chẩn đoán được chạy bằng công cụ chẩn đoán hỗ trợ Microsoft. 

Các tệp được thường lớn, và do đó chẩn đoán có thể mất vài phút để hoàn tất. Sau khi chẩn đoán này chạy, theo dõi đã thu thập sẽ được tự động nén và sau đó tải lên trong Microsoft Support. Tổng kích cỡ tối đa 2 GB có thể được tải lên.

Nếu tệp kết quả lớn hơn 2 GB sau khi nén, một số tệp sẽ không thể tải lên và sẽ được lại trên hệ thống của bạn. Trong trường hợp này, bạn phải liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ để yêu cầu một cách thay thế để tải lên thông tin đã thu thập còn lại.

Mô tả

Tên tệp

Theo dõi Fiddler

{Computer_name} _fiddler.cap

Mạng thu thập thông tin từ nmcap.exe đầu ra

{ComputerName} _netcap.cap
{ComputerName} __NMcap_Trace_DisplayNet.txt}__NMcap_Trace_DisplayNet.txt

Đầu ra Fiddler

Đầu ra theo dõi fiddler được mô tả trong bài viết cơ sở tri thức Microsoft sau đây, Fiddler theo dõi HTTP (S).

Trang hiệu suất quy tắc

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt gói này, bạn phải có Windows PowerShell 2.0 cài đặt trên máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy đến bài viết cơ sở tri thức Microsoft sau đây, Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0, và bit 4.0).

Kiểm tra sau đây được thực hiện bởi chẩn đoán gói Office 365 SharePoint Online:

ID quy tắc

Tiêu đề

Tham chiếu

4C7B890F-F367-4719-B5D2-85AB4200B144

Kiểm tra xem Nhận sổ tự động điều chỉnh mức bị vô hiệu hóa

Vẫn đảm bảo rằng Office 365 kết nối mạng của bạn không throttled bằng Proxy của bạn

8D1F2D6E-07FF-462C-9EBE-02E44CCAE5A5

Kiểm tra xem trọn vòng thời gian giữa máy khách và máy chủ không lớn hơn 300 ms.

Làm thế nào tới đo vào mạng thời gian truyền đi đến Office 365

1750D57E-FD44-4A83-8FCF-56B7DB0124BB

Kiểm tra xem Chiến lược tải xuống tối thiểu bị vô hiệu hóa.

Tổng quan về chiến lược tải xuống tối thiểu

AB374115-9DCE-4977-BE87-22DD321E6737

Kiểm tra xem Dẫn hướng cấu trúc được bật cho một site phát hành SharePoint Online.

Dẫn hướng được quản lý trong SharePoint

Tham chiếu

Để biết thêm thông tin về những hệ điều hành có thể chạy Microsoft Support chẩn đoán gói, đi tới

Thông tin về Microsoft tự động hóa hỗ trợ nền tảng chẩn đoán và khắc phục sự cố dịch vụ.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×