Phần Web Trình soạn Nội dung

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng phần Web trình soạn nội dung để thêm văn bản đã định dạng, bảng, siêu kết nối và hình ảnh vào một trang phần Web cổ điển.

Quan trọng: 

 • Phần Web Trình soạn Nội dung nhằm mục đích thêm nội dung HTML vào một Trang Phần Web, có thể bao gồm các siêu kết nối. Tuy nhiên, Phần Web này không được thiết kế để kết nối với một Website. Nếu bạn cần kết nối Phần Web với Website, hãy cân nhắc việc sử dụng Phần Web của Trình xem Trang.

 • Phần Web Trình soạn Nội dung không chấp nhận thành phần BIỂU MẪU HTML. Nếu bạn cần thêm Phần Web sử dụng thành phần biểu mẫu, hãy cân nhắc dùng Phần Web Trình xem Trang hoặc Phần Web Biểu mẫu.

 • Site phát hành và các phần web liên kết như một phần web trình soạn nội dung không hỗ trợ tính năng nhiều người dùng ngôn ngữ giao diện (MUI) với nội dung SharePoint. Thay vào đó, sử dụng tính năng biến thể, vốn sẽ chuyển hướng người dùng tới trang web biến thể phù hợp, dựa trên thiết đặt ngôn ngữ của trình duyệt web của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một trang web đa ngôn ngữ.

Trong bài viết này

Các cách bạn có thể dùng Phần Web Trình soạn Nội dung

Thêm nội dung vào Phần Web Trình soạn Nội dung

Kết hợp nội dung đã sửa và nội dung được nối kết

Các thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Trình soạn Nội dung

Các thuộc tính phổ biến của Phần Web

Các cách bạn có thể dùng Phần Web Trình soạn Nội dung

Bạn có thể dùng Phần Web Trình soạn Nội dung để thêm vào:

 • Một đoạn văn giới thiệu, có định dạng vào một trang.

 • Bảng hướng dẫn để giải thích một biểu đồ trên trang của bạn, dữ liệu được dùng trong biểu đồ và cách tạo biểu đồ đó.

 • Một tập hợp các siêu kết nối để biết thêm thông tin.

Đầu Trang

Thêm nội dung vào Phần Web Trình soạn Nội dung

Có ba cách để bạn có thể thêm nội dung vào Phần Web Trình soạn Nội dung:

 • Trình soạn thảo Văn bản Đa dạng thức    Bạn có thể sử dụng Trình soạn thảo Văn bản Đa dạng thức để tự động nhập nội dung đã định dạng mà không cần biết trước về cú pháp HTML. Bấm các nút trên thanh công cụ Tiêu chuẩnĐịnh dạng trên đầu cửa sổ để nhập và định dạng nội dung. Bấm Trợ giúp trên thanh công cụ Tiêu chuẩn để hiển thị phần tóm tắt các tác vụ mà bạn có thể thực hiện cùng các nút tương ứng.

 • Trình soạn thảo Nguồn   Bạn có thể dùng Trình soạn thảo Nguồn để nhập hoặc thay đổi mã nguồn HTML. Trình soạn thảo Nguồn là trình soạn thảo văn bản thuần và dành cho những người dùng đã quen thuộc với cú pháp HTML.

 • Nối kết Nội dung    Thay vì chỉnh sửa nội dung, bạn có thể nối kết đến nội dung hiện có bằng cách nhập một siêu kết nối đến một tệp văn bản có chứa mã nguồn HTML. Hai giao thức siêu kết nối hợp lệ mà bạn có thể dùng là:

  • Giao thức Truyền Siêu văn bản (http://)

  • Giao thức Truyền Siêu văn bản với quyền riêng tư, sử dụng mã hóa (https://) Tầng Ổ cắm An toàn (SSL)

   Bạn có thể sử dụng một URL tuyệt đối hoặc URL tương đối. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng đường dẫn tệp.

Lưu ý:  Nếu bạn nhập một URL vào Phần Web Trình soạn thảo Nội dung như một nối kết liên quan, nối kết này chuyển thành một URL tuyệt đối khi mục nhập được lưu. Chuyển đổi tự động này có thể là một vấn đề nếu bạn đang triển khai nội dung từ một môi trường cá nhân sắp xếp sang sản xuất, tại đó URL tuyệt đối sẽ tham chiếu tên của máy chủ gốc. Để giải quyết vấn đề chuyển đổi tự động này, bạn sẽ cần chỉnh sửa Phần Web Trình soạn Nội dung trên máy chủ sản xuất và cập nhật các URL này theo cách thủ công.

Quan trọng: Nếu thuộc tính Nối kết Nội dung nối kết đến một tệp nằm ngoài site và site đó không có quyền truy nhập người dùng ẩn danh được bật, thì bạn không thể truy nhập tệp đó. Để được hỗ trợ, hãy liên hệ với người quản trị site của bạn.

Đầu Trang

Kết hợp nội dung đã sửa và nội dung được nối kết

Bạn có thể kết hợp nội dung đã chỉnh sửa và nội dung được nối kết để cung cấp thông tin chính yếu lẫn thứ yếu. Ví dụ, bạn có thể cung cấp thông báo lỗi làm thông tin thứ yếu trong nội dung đã chỉnh sửa, trong trường hợp nội dung được nối kết hay thông tin chính yếu không sẵn có. Khi bạn kết hợp cả nội dung đã chỉnh sửa lẫn nội dung được nối kết, nội dung được nối kết luôn được dùng trước tiên. Nếu nội dung được nối kết không truy nhập được, nội dung đã chỉnh sửa sẽ được dùng tới.

Đầu Trang

Các thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Trình soạn Nội dung

Các thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Trình soạn Nội dung được liệt kê dưới đây.

Lưu ý: Bạn không thể xem hoặc sửa bất kỳ phần nào trong các thuộc tính tùy chỉnh này ở dạng xem cá nhân.

Thuộc tính

Mô tả

Trình soạn thảo Văn bản Đa hệ thức

Dùng để nhập văn bản đã định dạng, bảng, siêu kết nối và hình ảnh. Không cần đến kiến thức về cú pháp HTML.

Trình soạn thảo Nguồn

Dùng để nhập mã nguồn HTML vào trong trình soạn thảo văn bản đơn giản. Không cần đến kiến thức về cú pháp HTML.

Nối kết Nội dung

Dùng để nhập siêu kết nối đến một tệp văn bản có chứa mã nguồn HTML. Hai giao thức siêu kết nối hợp lệ mà bạn có thể dùng là:

 • Giao thức Truyền Siêu văn bản (http://)

 • Giao thức Truyền Siêu văn bản với quyền riêng tư, sử dụng mã hóa (https://) Tầng Ổ cắm An toàn (SSL)

Bạn có thể sử dụng một URL tuyệt đối hoặc URL tương đối. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng đường dẫn tệp.

Quan trọng: Nếu thuộc tính Nối kết Nội dung nối kết đến một tệp nằm ngoài site và site đó không có quyền truy nhập người dùng ẩn danh được bật, thì bạn không thể truy nhập tệp đó. Để được hỗ trợ, hãy liên hệ với người quản trị site của bạn.

Đầu Trang

Các thuộc tính phổ biến của Phần Web

Tất cả các Phần Web chia sẻ một tập hợp các thuộc tính chung điều khiển hình thức, bố trí và các đặc điểm nâng cao của chúng.

Lưu ý: Các thuộc tính Phần Web chung mà bạn thấy trong ngăn công cụ có thể khác so với những gì được lưu lại trong phần này vì một vài lí do:

 • Để xem phần Nâng cao trong ngăn công cụ, bạn phải có quyền thích hợp.

 • Đối với một Phần Web cụ thể, nhà phát triển Phần Web có thể đã chọn không hiển thị một hoặc nhiều thuộc tính chung này hoặc có thể đã chọn tạo và hiển thị các thuộc tính bổ sung không được liệt kê dưới đây trong các phần Hình thức, Bố tríNâng cao của ngăn công cụ.

 • Một số quyền và thiết đặt thuộc tính có thể vô hiệu hóa hoặc ẩn các thuộc tính Phần Web.

Hình thức

Thuộc tính

Mô tả

Tiêu đề

Xác định tiêu đề của Phần Web xuất hiện trong thanh tiêu đề của Phần Web.

Chiều cao

Xác định chiều cao của Phần Web.

Chiều rộng

Xác định chiều rộng của Phần Web.

Trạng thái Chrome

Xác định liệu toàn bộ Phần Web có xuất hiện trên trang khi người dùng mở Trang Phần Web không. Theo mặc định, trạng thái chrome được đặt ở chế độ Thường và toàn bộ Phần Web xuất hiện. Chỉ thanh tiêu đề xuất hiện khi trạng thái được đặt ở chế độ Thu nhỏ.

Kiểu Chrome

Xác định hiển thị hoặc không hiển thị thanh tiêu đề và đường viền của khung Phần Web.

Bố trí

Thuộc tính

Mô tả

Ẩn

Xác định Phần Web có thể thấy được khi người dùng mở Trang Phần Web không. Nếu chọn hộp kiểm, Phần Web có thể thấy được chỉ khi bạn thiết kế trang và có đuôi (Ẩn) được nối tới tiêu đề.

Bạn có thể ẩn một Phần Web nếu bạn muốn dùng nó để cung cấp dữ liệu cho Phần Web khác thông qua kết nối Phần Web nhưng bạn không muốn hiển thị Phần Web đó.

Hướng

Xác định hướng của văn bản trong nội dung Phần Web. Ví dụ, tiếng Ả-rập là ngôn ngữ viết từ phải-qua-trái; tiếng Anh và hầu hết các ngôn ngữ châu Âu khác được viết từ trái-qua-phải. Thiết đặt này có thể không khả dụng cho tất cả các kiểu Phần Web.

Vùng

Xác định vùng trên Trang Phần Web nơi mà Phần Web được đặt.

Lưu ý: Các vùng trên Trang Phần Web không được liệt kê trong hộp danh sách khi bạn không có quyền sửa đổi vùng.

Chỉ mục Vùng

Xác định vị trí của Phần Web trong một vùng khi vùng đó chứa nhiều hơn một Phần Web.

Để xác định thứ tự, hãy nhập một số nguyên dương vào hộp văn bản.

Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trên xuống dưới, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở trên cùng của vùng. Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trái qua phải, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở bên trái của vùng.

Ví dụ, khi bạn thêm một Phần Web vào một vùng trống có thứ tự từ trên xuống dưới, Chỉ mục Vùng là 0. Khi bạn thêm Phần Web thứ hai vào phần dưới cùng của vùng, Chỉ mục Vùng của Phần Web này sẽ là 1. Để chuyển Phần Web thứ hai lên phần trên cùng của vùng, hãy nhập 0, rồi nhập 1 cho Phần Web đầu tiên.

Lưu ý: Mỗi Phần Web trong vùng phải có một giá trị Chỉ mục Vùng duy nhất. Do vậy, việc thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho Phần Web hiện tại cũng có thể thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho các Phần Web khác trong vùng.

Nâng cao

Thuộc tính

Mô tả

Cho phép Thu nhỏ

Xác định Phần Web có thể được thu nhỏ hay không.

Cho phép Đóng

Xác định Phần Web có thể được loại bỏ khỏi Trang Phần Web hay không.

Cho phép Ẩn

Xác định Phần Web có thể được ẩn hay không.

Cho phép Thay đổi Vùng

Xác định Phần Web có thể được chuyển đến vùng khác hay không.

Cho phép Kết nối

Xác định Phần Web có thể tham gia các kết nối với các Phần Web khác hay không.

Cho phép Sửa trong Dạng xem Cá nhân

Xác định các thuộc tính Phần Web có thể được sửa đổi trong dạng xem cá nhân hay không.

Chế độ Xuất

Xác định mức dữ liệu được phép xuất cho Phần Web này. Tùy thuộc vào cấu hình của bạn, thiết đặt này có thể không khả dụng.

Tiêu đề URL

Xác định URL của một tệp chứa thông tin bổ sung về Phần Web. Tệp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm tiêu đề Phần Web.

Mô tả

Xác định Mẹo Màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ chuột lên tiêu đề Phần Web hoặc biểu tượng Phần Web. Giá trị của thuộc tính này được dùng khi bạn tìm kiếm Phần Web bằng cách dùng lệnh Tìm kiếm trên menu Tìm Phần Web của ngăn công cụ trong các bộ sưu tập Phần Web sau: Trang, Máy chủ Ảo và Trang Phần Web.

URL trợ giúp

Xác định vị trí của một tệp chứa thông tin Trợ giúp về Phần Web. Thông tin Trợ giúp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm lệnh Trợ giúp trên menu Phần Web.

Chế độ Trợ giúp

Xác định một trình duyệt sẽ hiển thị nội dung Trợ giúp cho Phần Web như thế nào.

Chọn một trong những thao tác sau:

 • Mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web.

 • Phi mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng không phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web này. Đây là giá trị mặc định.

 • Dẫn hướng Mở trang Web trong cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Lưu ý: Mặc dù Phần Web Microsoft ASP.NET tùy chỉnh hỗ trợ thuộc tính này, các chủ đề Trợ giúp Windows SharePoint Services 3.0 mặc định chỉ mở trong một cửa sổ trình duyệt riêng.

URL Hình ảnh Biểu tượng Ca-ta-lô

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng như biểu tượng Phần Web trong Danh sách Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

URL Hình ảnh Biểu tượng Tiêu đề

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng trong thanh tiêu đề Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

Nhập Thông báo Lỗi

Xác định thông báo xuất hiện nếu có vấn đề nhập Phần Web.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×