×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Tùy chỉnh hình và mẫu tô

Nhập hình

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Tip: Video not in your language? Try selecting Closed Captions Closed captions button .

If you'd like more stencils to choose from, search online and download shapes to enhance your Visio diagram.

  1. Select Search shapes, type a key word, and select Start search.

  2. Select Online.

  3. Choose a stencil.

  4. Select Download.

  5. Select Open to open the stencils.

Find downloaded stencils

  • Select More Shapes > My Shapes.

Want more?

Import downloaded stencils

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×