".. .chúng tôi không thể đăng nhập bạn ngay bây giờ" lỗi khi cài đặt Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn thấy thông báo lỗi này khi cố gắng đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn để cài đặt Office, dưới đây là một số điều bạn có thể thử để khắc phục vấn đề. Chúng tôi đã liệt kê các giải pháp phổ biến nhất trước tiên, vì vậy cố chúng theo thứ tự.

Vấn đề khi đăng nhập vào Tài khoản Microsoft của bạn

1 - kiểm tra trạng thái dịch vụ

Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn, Dịch vụ có thể tạm thời xuống. Bạn có thể kiểm tra trạng thái.

Trạng thái của dịch vụ Tài khoản Microsoft

Nếu dịch vụ bị trục trặc, hãy thử lại sau. Nếu dịch vụ đang chạy bình thường, hãy thử đóng Internet Explorer, mở lại, rồi đăng nhập.

2 - đóng và mở lại trình duyệt của bạn

 1. Để bảo đảm bạn không đăng nhập với tài khoản khác, hãy đóng và mở lại trình duyệt của bạn.

 2. Đăng nhập:

 3. Đăng nhập lại vào tài khoản Microsoft của bạn và cài đặt Office.

 4. Bấm Cài đặt để bắt đầu tải xuống.

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy thử sử dụng phiên duyệt web Bảo mật.

3 - sử dụng phiên duyệt web bảo mật

Mở phiên duyệt web Bảo mật sẽ ngăn không cho trình duyệt của bạn giữ lại lịch sử duyệt, tệp Internet tạm thời, dữ liệu biểu mẫu, cookie, tên người dùng và mật khẩu của bạn. Sử dụng thủ tục này để bắt đầu một phiên duyệt web Bảo mật trong Internet Explorer.

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome, hãy xem Duyệt web Bảo mật.

 1. Để mở phiên duyệt web Bảo mật, trong Internet Explorer, bấm Công cụ Internet Explorer > Công cụ > An toàn > Duyệt web Bảo mật.

  Duyệt web Bảo mật

 2. Đăng nhập:

 3. Bấm Cài đặt để bắt đầu tải xuống.

Sau khi cài đặt Office, hãy đóng trình duyệt để kết thúc phiên duyệt web Bảo mật của bạn.

4 - xóa cookie và lịch sử Internet

Cookie là tệp văn bản nhỏ Website đặt trên máy tính của bạn để lưu trữ thông tin về bạn và tùy chọn của bạn. Tuy nhiên, đôi khi cookie có thể gây ra các vấn đề ngăn không cho bạn khi đăng nhập. Sử dụng thủ tục này để xóa cookie từ Internet Explorer.

Mẹo: Nếu bạn đang dùng Google Chrome, hãy xem Xóa bộ đệm ẩn và dữ liệu trình duyệt khác của bạn.

 1. Trong Internet Explorer, hãy bấm Công cụ Internet Explorer > Công cụ > Tùy chọn Internet.

  Công cụ > Tùy chọn Internet

 2. Trên tab Chung, dưới Lịch sử duyệt, bấm Xóa.

 3. Trong hộp Xóa lịch sử duyệt , bỏ chọn hộp giữ nguyên yêu thích trang web dữ liệu và kiểm tra hộp cookie và dữ liệu trang web và sau đó bấm xóa bỏ.

  Xóa lịch sử duyệt

 4. Đóng và mở lại Internet Explorer.

 5. Đăng nhập:

 6. Bấm Cài đặt để bắt đầu tải xuống.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×