Chặn người khác sửa một phần trong tài liệu chia sẻ của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn làm việc trên một phần của tài liệu được chia sẻ với người khác, bạn có thể đảm bảo rằng không có ai can. Để thực hiện điều này, hãy gõ nhẹ vào xem lại > Chặn tác giả.

Trong phần nội dung tài liệu của mình, bạn sẽthấy các "khóa" được tô sáng trên những phần bạn không muốn người khác chỉnh sửa.

Bạn có thể gõ nhẹ vào Xem lại > Bỏ chặn Tất cả các Vùng Bị chặn của Tôi khi bạn muốn cho phép người khác tự do sửa phần đó.

Hộp thoại Chặn Tác giả

Làm thế nào để tôi biết liệu có ai đang làm việc trên tài liệu của tôi không?

Khi bạn bắt đầu làm việc với những người khác trên cùng một tài liệu, một thông báo xuất hiện và sẽ cho bạn biết ai đang sửa tài liệu.

Thông báo cho biết ai đang sửa tệp.

Ngoài ra, trên iPad của bạn, biểu tượng chia sẻ ở góc trên bên phải hiển thị số lượng người đang làm việc trên tệp.

Số người đang đồng soạn thảo một tài liệu

Để xem ai khác đang làm việc trên tệp, gõ nhẹ vào biểu tượng chia sẻ, sau đó gõ nhẹ Chia sẻ với.

Tìm các tác giả khác đang làm việc trên một tệp

Mẹo: Khi bạn làm việc với những người khác, bạn sẽ có thể nhìn thấy một số thông báo và định dạng xuất hiện:

 • Khi một tác giả khác lưu một thay đổi trong tệp, bạn thấy thông báo này:
  Thông báo Cập nhật Sẵn có

 • Bạn cũng nhìn thấy biểu tượng này và tô sáng màu xanh lục trên phần tác giả khác đã thay đổi:
  Phần tô sáng màu lục có nghĩa là văn bản đã được thay đổi.

 • Để xem các bản cập nhật, hãy bấm Lưu và Làm mới, ở bên phải của thanh thông báo:
  Nút Lưu và Làm mới

 • Word sẽ tải những thay đổi bởi các tác giả khác và tô sáng chúng bằng màu xanh lục:
  Phần tô sáng cho thấy các thay đổi của tác giả khác

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×