"Chúng tôi gọi mức" thông báo khi người dùng bên ngoài tìm cách đồng bộ trong OneDrive for Business

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Bài viết này chứa thông tin áp dụng khi bạn dùng OneDrive for Business đồng bộ hóa máy khách (groove.exe).

Ghi chú: để xác định các ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà bạn đang dùng, hãy xem bài viết, ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mà đang tôi sử dụng?

Khi người dùng bên ngoài tìm cách đồng bộ thư viện tài liệu bằng cách dùng OneDrive cho doanh nghiệp ứng dụng đồng bộ cho một tuyển tập trang SharePoint Online hoặc trang con, người dùng liên tục được nhắc cho thông tin xác thực và nhận được thông báo sau đây:

  • Chúng tôi gọi Overprotective.

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để tránh vấn đề này, bật chia sẻ cho tuyển tập trang gốc. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Duyệt đến trung tâm quản trị SharePoint.

  2. Trên trang tuyển tập trang , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tuyển tập trang gốc. Ví dụ, chọn hộp kiểm bên cạnh https://contoso.sharepoint.com.

  3. Trên ruy-băng, bấm chia sẻ.

  4. Chọn cho phép người dùng bên ngoài ai chấp nhận lời mời chia sẻ và đăng nhập như đã xác thực người dùng, sau đó bấm lưu.

GHI CHÚ:

  • Lưu ý rằng bằng cách cho phép chia sẻ ở tuyển tập trang gốc, người dùng có thể chia sẻ tài nguyên trên site với người dùng bên ngoài. Để biết thêm thông tin về chia sẻ bên ngoài, hãy đến quản lý chia sẻ cho môi trường SharePoint Online của bạn bên ngoài.

  • Thay thế chỗ dành sẵn contoso với tên miền mà bạn sử dụng cho tổ chức của bạn.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra vì OneDrive for Business ứng dụng đồng bộ kiểm tra các thuộc tính chia sẻ ở tuyển tập trang gốc (https://contoso. sharepoint.com). Mặc dù tuyển tập trang nơi người dùng bên ngoài thử đồng bộ đã chia sẻ được bật, OneDrive for Business đồng bộ ứng dụng xác thực rằng chia sẻ được bật cho tuyển tập trang gốc.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×