#CALC! lỗi - trống mảng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mảng trống lỗi xảy ra khi công thức mảng trả về một bộ làm trống. Ví dụ, = lọc (C3:D5, D3:D5 < 100) sẽ trả về lỗi vì có không có giá trị nhỏ hơn 100 trong tập dữ liệu của chúng tôi.

#CALC! lỗi - trống mảng

Để giải quyết lỗi, hãy thay đổi tiêu chí, hoặc thêm if_empty đối số cho hàm bộ lọc. Trong trường hợp này, = lọc (C3:D5, D3:D5 < 100,0) sẽ trả về 0 nếu không có mục nào trong mảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Mảng linh động và hành vi đổ mảng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×