Các vấn đề khi cài đặt phiên bản 32 bit hoặc 64 bit của Office 2013

Phiên bản 32-bit và 64-bit của chương trình Microsoft Office 2013 không thể cài đặt cùng nhau vì vậy bạn chỉ có thể cài đặt một phiên bản ở một thời điểm. Nếu bạn cài đặt kết hợp các chương trình 2010 và 2013, thì chúng vẫn phải cùng kiểu. Cài đặt kiểu 32-bit hoặc 64-bit cho cả hai phiên bản—đừng trộn lẫn các kiểu.

Để giúp bạn quyết định cài đặt phiên bản nào, vui lòng xem Chọn phiên bản 32-bit hay 64-bit của Office 2013.

Những thông báo lỗi bạn có thể thấy

  • Nếu bạn cố cài đặt cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit của Office 2013, bạn sẽ thấy thông báo sau đây:

Không thể cài đặt Office 32-bit và 64-bit song song

  • Nếu bạn đã cài đặt vài chương trình Office 64-bit và bạn cố cài đặt phiên bản 32-bit (ngay cả khi cài đặt các phiên bản khác nhau, giống như trộn lẫn cả phiên bản 2010 và 2013), bạn sẽ thấy thông báo sau đây:

Chúng tôi phát hiện có vấn đề!

Xin lỗi, không thể cài đặt Office (32-bit) bởi bạn đã có chương trình Office 64-bit trên máy tính:

Vui lòng thử cài đặt phiên bản Office 64-bit hoặc dỡ cài đặt chương trình Office 64-bit và thử cài đặt lại 32-bit.

  • Nếu bạn đã có vài chương trình Office 32-bit và bạn cố cài đặt phiên bản 64-bit (ngay cả khi cài đặt các phiên bản khác nhau, giống như trộn lẫn cả phiên bản 2010 và 2013), bạn sẽ thấy thông báo sau đây:

Chúng tôi không thể cài đặt phiên bản 64-bit của Office vì chúng tôi tìm thấy các chương trình 32-bit sau trên PC của bạn:

d anh sách các chương trình Office 32-bit đã cài đặt trên máy tính của bạn

Hãy gỡ bỏ tất cả các chương trình Office 32-bit, rồi thử cài đặt Office 64-bit. Thay vào đó, nếu bạn muốn cài đặt Office 32-bit, hãy chạy bộ cài đặt 32-bit.

Dỡ cài đặt Office

Vui lòng xem bài viết hỗ trợ Dỡ cài đặt Microsoft Office 2013 để biết cách dỡ cài đặt Office 2013.

Cài đặt phiên bản 32-bit của Office

Sau khi bạn đã dỡ cài đặt phiên bản Office 64-bit, khi bạn chạy Thiết lập, nó sẽ mặc định cài phiên bản 32-bit.

Cài đặt phiên bản Office 64-bit

Quan trọng   Nếu một phiên bản Office 64-bit đã được cài đặt trên máy tính chạy hệ điều hành 64-bit của bạn, hãy chạy Thiết lập từ thư mục gốc cài đặt phiên bản 64-bit của Office.

Mọi bổ trợ bạn muốn chạy cho Office cũng phải là các phiên bản 64-bit.

Trong quá trình Thiết lập

  1. Nếu bạn đã chạy Thiết lập Office từ thư mục gốc và bạn đã bấm vào Tùy chỉnh, hãy bấm Đóng để thoát Thiết lập.

  2. Hãy bấm Có để hủy bỏ Thiết lập rồi sau đó bấm Đóng Button image.

  3. Hãy đi đến thư mục x64 trên đĩa Office rồi bấm đúp vào Setup.exe để chạy phiên bản 64-bit của chương trình Thiết lập.

Từ Tài khoản của Tôi

  1. Đi đến Tài khoản của Tôi trên Office.com.

  2. Bấm Ngôn ngữ và Tùy chọn Cài đặt > Tùy chọn Cài đặt Bổ sung > Office 64-bit > Cài đặt.

Đầu TrangThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ