×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Thiết kế sơ đồ

Căn chỉnh và định vị hình

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Tip: Video not in your language? Try selecting Closed Captions Closed captions button .

Align your shapes in straight lines with even spacing to give your diagram a polished look.

Position shapes manually

 1. Add a shape on the drawing page.

 2. Drag a second shape onto the drawing page, and position it near the first one.

  Alignment guides show how the two shapes align to each other.

 3. Continue to add shapes and check the alignment guides for even spacing.

Align and space shapes automatically

 1. Select the shapes you want to align.

  To align all the shapes on the drawing page, select a blank area of the page.

 2. Select Home > Position > Auto Align & Space.

Align shapes without changing the spacing

 1. Select the shape that the other shape will align to.

 2. Select the other shapes.

 3. Select Home > Align.

 4. Select an alignment option to preview the effect.

 5. Select an alignment that works for your diagram.

Set an equal distance between shapes

 1. Select the shapes you want to space.

 2. Select Home > Position > Spacing Options.

 3. Type in the distance between shapes.

 4. Select OK.

Want more?

Align and position shapes in a diagram

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×