×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Chia sẻ và bảo vệ

Chia sẻ sơ đồ trên SharePoint

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Tip: Video not in your language? Try selecting Closed Captions Closed captions button .

Share your diagram on SharePoint Online or OneDrive for Business so your team can review and edit it in a web browser.

Save a diagram to SharePoint

  1. Select File > Share > Save to Cloud.

  2. Select the SharePoint Online or OneDrive for Business document library where you want to store the diagram, and then select Save.

  3. Choose the team members you want to share the diagram with, type a message, and select Share.

Open the diagram in a web browser

  1. Go to SharePoint Online or OneDrive for Business where the diagram is stored, and select it.

  2. To view the diagram, select Open > Open in Visio Online.

  3. To make changes, select Open Diagram > Edit in browser.

    To open the diagram in Visio desktop, select EDIT IN VISIO.

Want more?

Visio Services in SharePoint Online roadmap

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×