"Đã xảy ra sự cố" với lỗi ADDriverStoreAccessNonLocalException

Bạn có thể thấy lỗi này nếu tên biệt danh chính của bạn giống như tài khoản cơ quan hoặc trường học hiện có trong Office 365 hoặc Azure Active Directory. Để giải quyết lỗi này, hãy thử bất kỳ bước nào sau đây:

Đổi tên tài khoản của bạn thành một số khác

Thay đổi tên tài khoản của bạn có thể khắc phục sự cố.

 1. Đăng nhập vào trang thông tin của bạn trong tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Chọn quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft.

 3. Nhìn bên dưới phần bí danh tài khoản .

  • Nếu bạn đã có một địa chỉ email cá nhân được liệt kê ở đó, bạn có thể bỏ qua bước này.

  • Nếu địa chỉ email của công ty hoặc trường học của bạn là người duy nhất được liệt kê, hãy nhập địa chỉ email cá nhân của bạn hoặc nhận một tài liệu mới từ Microsoft, rồi chọn thêm biệt danh.

 4. Nếu địa chỉ email cá nhân của bạn không có (biệt danh chính) được liệt kê bên cạnh nó, hãy chọn thực hiện chính để đặt nó làm biệt danh chính của bạn.

 5. Chọn loại bỏ bên cạnh địa chỉ email công việc của bạn để loại bỏ nó khỏi tài khoản của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện thao tác này, hãy đi tới đổi tên tài khoản cá nhân của bạn.

Đặt một trong các bí danh khác của bạn làm biệt danh chính

Nếu bạn có nhiều biệt danh, hãy thử đặt bí danh khác làm biệt danh chính.

 1. Đăng nhập vào trang web tài khoản Microsoft và nhập bất kỳ thông tin bảo mật bổ sung nào cần thiết.

 2. Chọn thông tin của bạn.

 3. Chọn quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft.

 4. Chọn tạo chính bên cạnh biệt danh bạn muốn làm chính bạn.

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện thao tác này, hãy đi đến quản lý biệt danh trên tài khoản Microsoft của bạn.

Thêm một biệt danh khác vào tài khoản của bạn và làm cho bí danh chính

Nếu bạn chỉ có một biệt danh, hoặc các biệt danh khác của bạn không hoạt động, hãy thử thêm một biệt danh khác vào tài khoản của bạn và làm cho biệt danh chính.

Lưu ý: Bạn không thể thêm một biệt danh vốn đã được liên kết với một tài khoản Microsoft khác. Không thể sử dụng bí danh để chia sẻ thông tin giữa hai tài khoản Microsoft. Không thể thêm các địa chỉ @hotmail. com, @live. com, @outlook. com và @msn. com.

 1. Đăng nhập vào trang web tài khoản Microsoft và nhập bất kỳ thông tin bảo mật bổ sung nào cần thiết.

 2. Chọn thông tin của bạn.

 3. Chọn quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft.

 4. Chọn Thêm email hoặc Thêm số điện thoại.

 5. Làm theo hướng dẫn để thiết lập và xác minh biệt danh mới của bạn. Nếu bạn đã chọn Thêm email, bạn có tùy chọn sử dụng địa chỉ email mà bạn đã có hoặc bạn có thể tạo một địa chỉ email Outlook.com mới.

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện thao tác này, hãy đi đến quản lý biệt danh trên tài khoản Microsoft của bạn.

Chủ đề liên quan

Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố gần đây trên Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×