"Đã vượt quá giới hạn email hàng ngày và dòng công việc của bạn đã bị treo" hoặc "Không thể gửi cho người nhận" lỗi trong một dòng công việc SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

 • Bạn có một dòng công việc trong SharePoint Online có đang dùng SharePoint 2010 hoặc kiểu nền tảng dòng công việc SharePoint 2013.

 • Dòng công việc được cấu hình để gửi một thông điệp email tùy chỉnh cho người dùng hơn 200, nhiều hơn 10.000 người nhận cho mỗi ngày, hoặc nhiều hơn 30 thư cho mỗi phút.

 • Khi bạn chạy dòng công việc, thông điệp email mà không được gửi đi, và bạn nhận thấy hành vi sau đây:

  • Một dòng công việc sử dụng kiểu nền tảng SharePoint 2013, bạn hãy duyệt đến trang trạng thái dòng công việc. Trên trang Trạng thái dòng công việc , Trạng thái nội bộ được đặt bị treo, và bóng chú thông tin hiển thị thông báo sau đây:

   Giới hạn email hàng ngày đã vượt quá và dòng công việc của bạn đã bị treo.

  • Một dòng công việc sử dụng kiểu nền tảng SharePoint 2010, bạn hãy duyệt đến trang trạng thái dòng công việc và trang hiển thị dòng công việc đã hoàn thành. Tuy nhiên, bạn thấy thông điệp email mà đã không gửi. Bạn cũng có thể thông báo thông tin bổ sung trên trang bắt mà không gửi thông điệp email.

 • Khi bạn chạy dòng công việc, nhiều thông điệp email sẽ nhận cho đến khi bạn chấm dứt dòng công việc và bạn nhận thấy hành vi sau đây:

  • Một dòng công việc sử dụng kiểu nền tảng SharePoint 2013, bạn hãy duyệt đến trang Trạng thái dòng công việc . Trên trang Trạng thái dòng công việc , Nội bộ trạng thái được thiết đặt bắt đầuvà bóng chú thông tin hiển thị thông báo sau đây:


   Không thể gửi cho người nhận

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để tránh vấn đề này, cấu hình dòng công việc của bạn để gửi thông điệp email mà không vượt quá giới hạn người gửi Exchange Online. Ví dụ, sử dụng một tạm dừng trong dòng công việc, gửi email đến một nhóm Office 365, một nhóm phân phối hoặc nhóm bảo mật hỗ trợ thư, hoặc gửi thư cho người nhận ít hơn 200 tại một thời điểm.

Ghi chú: nó coi là một thực hành tốt nhất để gửi email đến một nhóm Office 365, nhóm phân phối hoặc nhóm bảo mật hỗ trợ thư.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra khi bạn vượt quá giới hạn thư Exchange Online. Để biết thêm thông tin, hãy xem giới hạn Exchange Online.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×