Đính các biểu đồ, ảnh và đối tượng vào lưới để căn chỉnh hoặc định dạng

Căn chỉnh ảnh, biểu đồ hoặc các đối tượng khác thẳng hàng trên trang hoặc thẳng hàng với nhau, bằng cách dùng lệnh "đính vào".

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

Bật tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng trên trang tính.

 2. Thực hiện một hoặc cả hai bước sau:

  • Để đặt các hình dạng và đối tượng vào chỗ giao cắt gần nhất trong lưới, hãy bấm Định dạng > Căn chỉnh > Đính vào Lưới.

  • Để căn chỉnh một hình dạng hoặc đối tượng thẳng hàng với các hình dạng hoặc đối tượng khác, hãy bấm Định dạng > Căn chỉnh > Đính vào Hình dạng.

Mẹo  Để tạm thời ghi đè các tùy chọn đính vào, bạn hãy nhấn giữ ALT trong khi kéo biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng.

Tắt tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng trên trang tính.

 2. Bấm Định dạng > Căn chỉnh, rồi tùy thuộc vào tùy chọn, hãy bấm Đính vào Lưới hoặc Đính vào Hình dạng để tắt các tùy chọn này.

PowerPoint

Bật tùy chọn đính vào

 1. Bấm Xem, trong nhóm Hiện, rồi bấm vào trình khởi động hộp thoại.
  Trình khởi động hộp thoại trong nhóm Hiện

 2. Để đặt các hình dạng hoặc đối tượng vào chỗ giao cắt gần nhất của lưới, ở dưới phần Đính vào, hãy chọn hộp Đính đối tượng vào lưới. Nếu bạn muốn nhìn thấy lưới trên màn hình, ở dưới Thiết đặt lưới, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị lưới trên màn hình.
  Hộp thoại Lưới và Đường căn trong PowerPoint

  Ghi chú  

  • Để tạm thời ghi đè các tùy chọn đính vào, bạn hãy nhấn giữ ALT trong khi kéo biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng.

  • Để hiện các đường căn vẽ trên màn hình, dưới Thiết đặt đường căn, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị đường căn vẽ trên màn hình. Khi các đường căn vẽ đang hiển thị, các đối tượng sẽ đính vào những đường này khi bạn kéo chúng trong ngưỡng một vài pixel:

  • Nếu bạn muốn dùng thiết đặt hiện thời trong hộp thoại Lưới và Đường căn làm thiết đặt mặc định cho tất cả các bản trình bày, hãy bấm Đặt là Mặc định.

  • Nếu hộp Đính đối tượng vào lưới được chọn, bạn có thể vẽ các đường thẳng khi vẽ hình dạng tự do Hình ảnh nút.

Tắt tùy chọn đính vào

 1. Bấm Xem, trong nhóm Hiện, bấm vào trình khởi động hộp thoại Ảnh biểu tượng. Hộp Lưới và Đường căn xuất hiện.

 2. Bỏ chọn hộp Đính đối tượng vào lưới.

  Ghi chú  Nếu bạn muốn dùng thiết đặt hiện thời trong hộp thoại Lưới và Đường căn làm thiết đặt mặc định cho tất cả các bản trình bày, hãy bấm Đặt là Mặc định.

Word

Bật tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng trên tài liệu.

 2. Bấm Định dạng > Căn chỉnh > Thiết đặt Lưới. Hộp Lưới và Đường căn sẽ xuất hiện.
  Hộp thoại Lưới và Đường căn trong Word

 3. Thực hiện một hoặc cả hai bước sau:

  • Để đặt biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng vào chỗ giao cắt gần nhất của lưới ngay cả khi không nhìn thấy lưới, dưới Hiển thị lưới, bạn hãy chọn hộp Đính đối tượng vào lưới khi đường lưới không hiển thị.

  • Để căn chỉnh một hình dạng hoặc đối tượng thẳng hàng với các hình dạng hoặc đối tượng khác, dưới Đính Đối tượng, hãy chọn hộp Đính đối tượng vào các đối tượng khác.

   Ghi chú  

   • Để tạm thời ghi đè các tùy chọn đính vào, bạn hãy nhấn giữ ALT trong khi kéo biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng.

   • Nếu bạn muốn dùng thiết đặt hiện thời trong hộp thoại Lưới và Đường căn làm thiết đặt mặc định cho tất cả các tài liệu, hãy bấm Đặt là Mặc định.

   • Theo mặc định, các hình dạng và đối tượng khác sẽ chỉ đính vào chỗ giao cắt gần nhất của đường lưới khi lưới được hiển thị. Bạn có thể thay đổi thiết đặt mặc định này bằng cách chọn hộp Đính đối tượng vào lưới khi đường lưới không hiển thị.

Tắt tùy chọn đính vào

 1. Bấm vào biểu đồ, ảnh hoặc đối tượng trên tài liệu.

 2. Bấm Định dạng > Căn chỉnh > Thiết đặt Lưới. Hộp Lưới và Đường căn xuất hiện.

 3. Để tắt thiết đặt Đính đối tượng vào lưới khi đường lưới không hiển thị hoặc Đính đối tượng vào các đối tượng khác, bạn hãy bỏ chọn các hộp kiểm tương ứng.

  Ghi chú  Nếu bạn muốn dùng thiết đặt hiện thời trong hộp thoại Lưới và Đường căn làm thiết đặt mặc định cho tất cả các tài liệu, hãy bấm Đặt là Mặc định.

Xem Thêm

Hiện hoặc ẩn đường lưới

Hiện hoặc ẩn đường lưới trên một trang tính

Vẽ hoặc xóa đường kẻ, đường kết nối, hay hình dạng tự do

Sử dụng đường căn mức cái để căn chỉnh các đối tượng trên tất cả các trang chiếu

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013, Excel 2013, Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ