Điều gì xảy ra khi Bản xem trước của Office kết thúc?

Bản xem trước của Office kết thúc (hết hạn) khoảng 60 ngày sau khi Office 2013 được cung ứng trên thị trường của bạn. Chúng tôi sẽ nhắc nhở khi bạn mở một chương trình Office. Sau khi Bản xem trước của Office kết thúc, chương trình Office sẽ chuyển sang chế độ chỉ đọc, có nghĩa là bạn không thể làm gì khác ngoài xem và in.

Trước khi cài đặt phiên bản phát hành của Office 2013, bạn phải gỡ bỏ phiên bản Bản xem trước. Vui lòng xem Dỡ cài đặt Microsoft Office 2013 hoặc Office 365 để biết thêm thông tin, bao gồm cả Sửa lỗi sẽ tự động gỡ bỏ Bản xem trước.

Nếu bạn đã cài đặt Bản xem trước cho Office 365 Small Business Premium hay Office 365 Enterprise, tất cả các dữ liệu trong tài khoản Bản xem trước bị xóa khi Bản xem trước hết thời hạn, bao gồm dữ liệu email và lịch, trang web và tài liệu được tải lên, vì thế hãy chắc chắn bạn đã gỡ bỏ bất kỳ thông tin nào bạn muốn giữ lại tại một nơi khác, như OneDrive.

Tất cả các sản phẩm Xem trước dành cho chuyên gia CNTT được cài đặt từ TechNet hết hạn vào ngày 30 tháng Sáu năm 2013 và sẽ không hoạt động sau ngày đó.

Áp dụng Cho: Visio Professional 2013, Access 2013, Project Professional 2013, Word 2013, Office Shared 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Visio 2013, Excel 2013, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ