Đổi thành phố dự báo trên Thanh Thời tiết của lịch

Với Thanh Thời tiết mới trên lịch Microsoft Outlook 2013, bạn sẽ biết liệu sẽ mang theo ô hay kính râm. Dự báo có sẵn cho các thành phố trên toàn thế giới.

Đổi thành phố

  1. Bên cạnh thành phố Thanh Thời tiết, hãy bấm vào mũi tên xuống.

  1. Bấm vào thành phố bạn muốn.

Mẹo    Để xóa một thành phố trong danh sách, hãy bấm .

Thêm thành phố

Thêm thành phố ưa thích vào Thanh Thời tiết. Sau đó, bạn có thể chuyển nhanh đến dự báo thời tiết ba ngày cho tối đa năm thành phố.

  1. Kế bên tên địa điểm, hãy bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm Thêm địa điểm.

  1. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập một thành phố, rồi bấm Tìm kiếm hoặc nhấn Enter. Bạn cũng có thể nhập mã ZIP hoặc Mã Bưu điện.

Nếu có nhiều thành phố khớp với tìm kiếm của bạn, hãy bấm vào thành phố bạn muốn.

Áp dụng Cho: Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ