Đổi thành phố dự báo trên Thanh Thời tiết của lịch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với Thanh Thời tiết trên lịch Outlook, bạn sẽ biết gói một ô hoặc thực hiện theo kính mát của bạn. Dự báo sẵn dùng cho thành phố trên toàn.

Thanh Thời tiết Outlook

Đổi thành phố

  1. Bên cạnh thành phố Thanh Thời tiết, hãy bấm vào mũi tên xuống.

    Chọn thành phố trong danh sách địa điểm của Thanh Thời tiết

  2. Bấm vào thành phố bạn muốn.

Mẹo:  Để xóa một thành phố trong danh sách, hãy bấm Biểu tượng xóa địa điểm của Thanh Thời tiết .

Thêm thành phố

Thêm thành phố ưa thích vào Thanh Thời tiết. Sau đó, bạn có thể chuyển nhanh đến dự báo thời tiết ba ngày cho tối đa năm thành phố.

  1. Kế bên tên địa điểm, hãy bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm Thêm địa điểm.

    Lệnh Thêm Địa điểm trên Thanh Thời tiết

  2. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập một thành phố, rồi bấm Tìm kiếm Nút tìm kiếm địa điểm hoặc nhấn Enter. Bạn cũng có thể nhập mã ZIP hoặc Mã Bưu điện.

Nếu có nhiều thành phố khớp với tìm kiếm của bạn, hãy bấm vào thành phố bạn muốn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×