Định dạng văn bản thành chỉ số trên hay chỉ số dưới

Bài viết này mô tả cách tạo chỉ số trên hoặc chỉ số dưới của văn bản trong PowerPoint 2013.

  1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng thành chỉ số trên hay chỉ số dưới

  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông, bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại Đoạn văn .

  3. Trong hộp thoại Phông, trên tab Phông, dưới Hiệu ứng, hãy chọn hộp kiểm Chỉ số trên hoặc Chỉ số dưới.

Ghi chú   Đối với văn bản chỉ số trên, nếu bạn muốn nâng văn bản đã chọn mà không đổi kích thước phông, hãy nhập tỷ lệ phần trăm cao hơn trong hộp Offset. Đối với văn bản chỉ số dưới, nếu bạn muốn hạ thấp văn bản đã chọn mà không đổi kích thước phông, hãy nhập tỉ lệ phần trăm thấp hơn trong hộp Offset.

PowerPoint 2013 sẽ tự động áp dụng định dạng chỉ số trên vào cuối các số thứ tự, các số thứ tự này là các số thể hiện vị trí tương đối của thứ gì đó trong một chuỗi (ví dụ như 21st, 22nd, 23rd, 24th, v.v...)

Để thay đổi thiết đặt này, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào tab Tệp, sau đó bấm Tùy chọn.

  2. Trong hộp thoại Tùy chọn PowerPoint, hãy bấm Soát lỗi, rồi bấm Tùy chọn Tự Sửa.

  3. Trong hộp thoại Tự Sửa, bấm tab Tự Định dạng khi Bạn Nhập, rồi thực hiện một trong các bước sau:

    • Xóa hộp kiểm Số thứ tự (1st) với chỉ số trên để ngăn PowerPoint áp dụng định dạng chỉ số trên cho số thứ tự.

    • Chọn hộp kiểm Số thứ tự (1st) với chỉ số trên nếu bạn muốn PowerPoint áp dụng định dạng chỉ số trên cho số thứ tự.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ