Định dạng văn bản thành chỉ số trên hay chỉ số dưới

Chỉ số dưới hoặc chỉ số trên là một số, hình, biểu tượng, hoặc chỉ báo mà nhỏ hơn dòng bình thường trong kiểu và được đặt hơi thấp hơn (chỉ số dưới) hoặc cao hơn dòng đó (chỉ số trên).

Ví dụ: Chỉ số dưới và Chỉ số trên

Chèn ký hiệu chỉ số trên hoặc chỉ số dưới

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn trang chiếu mà bạn muốn thêm biểu tượng.

 2. Trên tab Chèn, chọn Biểu tượng.

  Chèn ký hiệu

 3. Trong hộp Biểu tượng, hãy tìm biểu tượng mà bạn muốn, chọn vào đó, nhấn Chèn, rồi chọn Đóng.

  Hộp ký hiệu

Áp dụng định dạng chỉ số trên hoặc chỉ số dưới cho văn bản

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng thành chỉ số trên hay chỉ số dưới

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Phông, hãy chọn Công cụ Khởi động Hộp thoại.

  Công cụ khởi động hộp thoại phông

 3. Trên tab Phông, bên dưới Hiệu ứng, hãy chọn hộp kiểm Chỉ số trên hoặc Chỉ số dưới.

  Chọn Chỉ số trên hoặc Chỉ số dưới

Mẹo   Bạn có thể tạo chỉ số trên hay chỉ số dưới từ văn bản mà không cần thay đổi cỡ phông. Đối với chỉ số trên, hãy nhập tỷ lệ phần trăm cao hơn vào hộp Độ lệch. Đối với chỉ số dưới, hãy nhập tỷ lệ phần trăm thấp hơn vào hộp Độ lệch.

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ