Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo mục lục trong Word, bạn có thể chỉnh sửa hình thức của nó. Ví dụ, bạn có thể chọn số mức đầu đề cần hiển thị và có hiển thị các đường chấm chấm giữa các mục nhập và số trang hay không. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng văn bản và Word sẽ giữ nguyên định dạng đó dù bạn cập nhật mục lục nhiều lần.

Ghi chú: Nếu bạn đang sử dụng Word 2016 cho Mac, hãy xem định dạng hoặc tùy chỉnh bảng mục lục trong Word 2016 cho Mac

Thay đổi bố trí bảng mục lục

 1. Trên tab tham chiếu của ruy-băng, bấm Bảng mục lục > Bảng mục lục tùy chỉnh.

  Mục lục Tùy chỉnh
 2. Hãy thực hiện các thay đổi trong hộp thoại Mục lục. Bạn sẽ thấy chúng trông giống như trong khu vực Xem trước khi In và Xem trước Web.

  • Để thêm một đường chỉ dẫn chấm hoặc đường chấm chấm giữa mỗi mục và số trang, bấm vào danh sách đường chỉ dẫn Tab sau đó bấm đường chấm chấm. Bạn có thể cũng có thể chọn một đường chỉ dẫn gạch ngang hoặc loại bỏ người chủ trì hoàn toàn và chỉ có một khoảng trắng trống.

   Thay đổi đường chỉ dẫn tab trong bảng mục lục với dấu gạch ngang hoặc dấu chấm.
  • Để thay đổi hoàn toàn hình thức mục lục, hãy bấm Định dạng danh sách rồi bấm vào định dạng bạn muốn.

  • Để thay đổi số mức được hiển thị trong mục lục, hãy bấm Hiển thị các mức, rồi bấm vào số mức bạn muốn.

  Hộp thoại Mục Lục

  Mẹo: "Cấp độ" trong ngữ cảnh này tham chiếu đến cấp độ đầu đề của bạn. Bạn có thể có đầu đề 1 cho đầu đề chính của bạn sau đó đầu đề 2 cho của bạn phụ của các đầu đề. Bạn có thể có thêm mức phụ trong những mà trong bảng mục lục, nếu bạn chọn.

 3. Bấm OK.

Định dạng văn bản trong mục lục

Để thay đổi diện mạo văn bản trong mục lục, thay đổi kiểu cho từng mức trong mục lục.

 1. Trên tab tham chiếu của ruy-băng, bấm Bảng mục lục > Bảng mục lục tùy chỉnh.

 2. Trong hộp thoại Mục Lục, bấm Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

  Sử dụng hộp thoại mục lục tùy chỉnh diện mạo của bảng mục lục.
 3. Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn thay đổi rồi bấm Sửa đổi.

  Hộp thoại sửa đổi kiểu cho phép bạn Cập Nhật văn bản trong mục lục sẽ trông như thế nào.
 4. Trong hộp thoại Sửa đổi Kiểu, hãy thực hiện các thay đổi định dạng bạn muốn rồi bấm OK.

 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Word sẽ ghi nhớ những tùy chỉnh này mỗi lần bạn Cập Nhật bảng mục lục trong tài liệu này.

Bạn có câu hỏi về Word mà chúng tôi chưa trả lời tại đây?

Hãy đăng câu hỏi trên diễn đàn giải đáp Word.

Hãy giúp chúng tôi cải thiện Word

Bạn có các gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện mục lục (hoặc bất kỳ tính năng khác) trong Word? Nếu vậy, vui lòng truy cập Từ người dùng thoại và cho chúng tôi biết!

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tạo một bảng mục lục

Chèn bảng hình

Giới thiệu về bảng mục lục (TOC) - một miễn phí, 3 phút, đào tạo bằng video

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×