Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn tạo mục lục trong Word, bạn có thể chỉnh sửa hình thức của nó. Ví dụ, bạn có thể chọn số mức đầu đề cần hiển thị và có hiển thị các đường chấm chấm giữa các mục nhập và số trang hay không. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng văn bản và Word sẽ giữ nguyên định dạng đó dù bạn cập nhật mục lục nhiều lần.

Nếu văn bản đã chứa mục lục, để thay thế mục lục đó, hãy thực hiện những bước sau.

 1. Bấm Tham khảo > Mục lục > Mục lục Tùy chỉnh.
  Mục lục Tùy chỉnh

 2. Hãy thực hiện các thay đổi trong hộp thoại Mục lục. Bạn sẽ thấy chúng trông giống như trong khu vực Xem trước khi In và Xem trước Web.
  Hộp thoại Mục Lục

  • Để thêm đường chỉ dẫn kiểu dấu chấm hoặc đường chấm chấm vào giữa mỗi mục nhập và số trang của nó, hãy bấm vào danh sách Đường chỉ dẫn tab và sau đó bấm vào đường chấm chấm. Bạn cũng có thể chọn đường chỉ dẫn kiểu dấu gạch ngang.

  • Để thay đổi hoàn toàn hình thức mục lục, hãy bấm Định dạng danh sách rồi bấm vào định dạng bạn muốn.

  • Để thay đổi số mức được hiển thị trong mục lục, hãy bấm Hiển thị các mức, rồi bấm vào số mức bạn muốn.

 3. Bấm OK.

Định dạng văn bản trong mục lục

Để thay đổi định dạng văn bản trong mục lục, hãy thay đổi kiểu cho từng mức trong mục lục.

Thực hiện các bước sau sẽ thay mục lục của bạn bằng một mục lục được tùy chỉnh.

 1. Bấm Tham khảo > Mục lục > Mục lục Tùy chỉnh.

 2. Trong hộp thoại Mục Lục, bấm Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.
  Hộp thoại Mục Lục

 3. Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn thay đổi rồi bấm Sửa đổi.

 4. Trong hộp thoại Sửa đổi Kiểu, hãy thực hiện các thay đổi định dạng bạn muốn rồi bấm OK.

 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Word sẽ nhớ những tùy chỉnh này mỗi lần bạn cập nhật mục lục (Tham khảo > Cập nhật Bảng).

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ