Đặt lề trang trước khi in một trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để căn chỉnh tốt hơn cho một trang tính Microsoft Excel trên trang in, bạn có thể thay đổi lề, xác định lề tùy chỉnh hoặc căn giữa trang tính theo chiều dọc hoặc chiều ngang trên trang giấy.

Lề trang là các khoảng trống giữa dữ liệu của trang tính và mép của giấy in. Lề dưới và lề trên của trang giấy có thể được dùng cho một số mục như đầu trang, chân trang và số trang.

 1. Chọn trang tính hoặc nhiều trang tính bạn muốn in.

  Cách chọn trang tính

  Để chọn

  Hãy làm như sau

  Một trang tính đơn

  Bấm tab trang tính.

  Tab trang tính

  Nếu bạn không nhìn thấy tab mong muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để hiển thị tab rồi bấm vào tab đó.

  Nút cuộn tab

  Hai hay nhiều trang tính liền kề

  Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Shift trong lúc bấm tab vào trang tính cuối cùng mà bạn muốn chọn.

  Hai hay nhiều trang tính không liền kề

  Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Ctrl trong lúc bấm tab của các trang tính khác mà bạn muốn chọn.

  Tất cả trang tính trong sổ làm việc

  Bấm phải chuột vào tab trang tính rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

  Mẹo    Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] xuất hiện ở thanh tiêu đề phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn, hãy bấm chuột phải vào tab của trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, hãy bấm Lề.

  Nhóm Thiết lập trang trên tab Bố trí Trang

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dùng lề đã xác định trước, hãy bấm Chuẩn, Rộng hoặc Hẹp.

   Mẹo: Nếu trước đó bạn đã dùng thiết đặt lề tùy chỉnh, thiết đặt đó sẽ sẵn dùng làm tùy chọn lề xác định trước Thiết đặt Tùy chỉnh Cuối cùng.

  • Để xác định lề trang tùy chỉnh, hãy bấm Lề Tùy chỉnh và sau đó, trong các hộp Trên, Dưới, TráiPhải, hãy nhập kích cỡ lề bạn muốn.

  • Để đặt lề cho đầu trang hoặc chân trang, hãy bấm Lề Tùy chỉnh, rồi nhập kích cỡ lề mới vào hộp Đầu trang hoặc Chân trang. Thiết đặt lề cho đầu trang hoặc chân trang sẽ làm thay đổi khoảng cách từ mép trên của trang giấy đến đầu trang hoặc từ mép dưới của trang giấy đến chân trang.

   Ghi chú: Thiết đặt của đầu trang và chân trang phải nhỏ hơn thiết đặt lề dưới và lề trên của bạn và lớn hơn hoặc bằng lề máy in tối thiểu.

  • Để căn giữa trang theo chiều ngang hoặc dọc, hãy bấm Lề Tùy chỉnh và sau đó, tại mục Căn giữa trang, hãy chọn hộp kiểm Ngang hoặc Dọc.

Mẹo: Để xem trước lề mới, hãy bấm tệp > in. Để điều chỉnh lề trong bản xem trước in, hãy chọn hộp Hiện lề trong góc dưới bên phải của cửa sổ xem trước và sau đó kéo núm điều khiển lề màu đen ở cả hai bên hoặc ở trên cùng hoặc dưới cùng của trang.

Hộp Hiển thị Lề trong Xem trước Bản in

Lưu ý    Lề trang bạn xác định trong một trang tính nhất định sẽ được lưu cùng với trang tính đó khi bạn lưu sổ làm việc. Bạn không thể thay đổi lề trang mặc định cho các sổ làm việc mới.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×