Đăng nhập vào tài khoản Office của tôi để cài đặt Office hoặc quản lý thuê bao Office 365 của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đi tới www.office.com/myaccount và chọn tài khoản của tôi. Nếu bạn được nhắc, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng để thiết lập Office. Nếu bạn không nhớ địa chỉ email nào bạn đã sử dụng, hãy xem tôi không thể nhớ tài khoản Microsoft mà tôi dùng với Office.

Nếu bạn đang cài đặt lần đầu, thì bạn có thể chưa có trang tài khoản. Bạn sẽ thiết lập trang đó như một phần của việc cài đặt Office.

Nếu bạn tìm kiếm các bước để cài đặt Office hoặc mua một độc lập chẳng hạn như Project hoặc Visio, hãy xem Cài đặt Office trên PC hoặc Mac của bạn.

Có gì trên trang Tài khoản của Tôi?

Bạn có thể dùng trang Tài khoản của tôi của bạn để cài đặt Office. Đăng nhập vào trang Tài khoản của tôi của bạn và chọn cài đặt. Nếu bạn cần cài đặt Office, hãy xem Cài đặt Office trên PC hoặc Mac của bạn.

Nếu bạn có thuê bao Office 365, thì trên trang Tài khoản của Tôi, bạn cũng có thể:

  • chia sẻ thuê bao của bạn (chỉ Office 365 Home)

  • quản lý tài khoản của bạn

  • truy nhập các dịch vụ như Skype và OneDrive

  • nhận trợ giúp và hỗ trợ

Trang tài khoản Office của tôi

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Chia sẻ thuê bao Office 365 Home của bạn với tối đa bốn người

Xem hóa đơn của bạn cho Office 365 dành cho gia đình

Gia hạn Office 365 dành cho gia đình

Không thể tìm thấy các ứng dụng Office trong Windows 10, Windows 8 hoặc Windows 7?

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×