Đăng nhập vào Outlook Web App

Tìm hiểu cách đăng nhập và sử dụng Outlook Web App để truy nhập thông điệp email, liên hệ và lịch của bạn.

Bạn có thể sử dụng Outlook Web App để truy nhập email, liên hệ và lịch của mình trong Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc email trên nền tảng Microsoft Exchange khác thông qua một trình duyệt web. Địa chỉ web bạn sẽ dùng để đăng nhập vào Outlook Web App phụ thuộc vào loại tài khoản bạn có. Ví dụ, nếu bạn đang dùng Office 365 dành cho doanh nghiệp, hãy đi đến trang Đăng nhập Office 365.

Ghi chú   Outlook Web App là phiên bản trình duyệt web của Outlook được sử dụng bởi các doanh nghiệp và tổ chức. Outlook Web App chỉ có thể được sử dụng để truy nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp và các tài khoản khác lưu trữ trên máy chủ chạy Microsoft Exchange Server 2013. Nếu địa chỉ email của bạn kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, @live.com, hoặc @msn.com, thì bạn đang sử dụng dịch vụ email Outlook.com miễn phí (trước đây là Hotmail.com), không phải là Outlook Web App. Để đăng nhập vào tài khoản email Outlook.com miễn phí của bạn, hãy đi đến Outlook.com.

Nếu bạn có câu hỏi về đăng nhập vào Outlook Web App, hãy xem Các câu hỏi thường gặp trong bài viết này.

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào Outlook Web App?

 1. Mở trình duyệt web, hoặc nếu đã mở, hãy mở một cửa sổ mới.

 2. Đi tới trang đăng nhập phù hợp với loại tài khoản mà bạn có.

  Tài khoản

  Kiểu

  Thông tin đăng nhập

  Office 365 dành cho doanh nghiệp (Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise, Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium)

  Nền tảng điện toán đám mây

  Đi tới trang Đăng nhập Office 365.

  Office 365 vận hành bởi 21Vianet

  Nền tảng điện toán đám mây

  Đi đến trang Office 365 vận hành bởi 21vianet.

  Email trên nền tảng Corporate Exchange không sử dụng Office 365

  Tại chỗ (Microsoft Exchange Server)

  Đi tới địa chỉ web do người quản lý tài khoản email của bạn cung cấp. Ví dụ, một công ty có tên là Contoso có thể dùng một địa chỉ như https://mail.contoso.com.

 3. Nhập địa chỉ email đầy đủ (ví dụ someone@contoso.com) cho Office 365 dành cho doanh nghiệp, Office 365 Education hoặc email khác trên nền tảng Exchange. Hãy liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn nếu bạn không biết địa chỉ email và mật khẩu của mình.

 4. Nhập mật khẩu của bạn.

 5. Bấm Đăng nhập.

 6. Nếu bạn đang dùng Office 365 dành cho doanh nghiệp, hãy đăng nhập rồi chọn Outlook, Mọi người, hoặc Lịch trên thanh dẫn hướng. Hoặc chọn Công cụ khởi động ứng dụngBiểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 > Outlook, Mọi người, hoặc Lịch.

  Tùy chọn dẫn hướng Office 365

  Hoặc

  Nếu bạn đang sử dụng email công ty, hãy chọn Thư, Mọi người, hoặc Lịch trên thanh dẫn hướng.

Các câu hỏi thường gặp

Đâu là điểm khác biệt giữa Outlook.com và Outlook Web App?

Outlook Web App là phiên bản trình duyệt web của Microsoft Outlook được sử dụng bởi các doanh nghiệp và tổ chức. Outlook Web App chỉ có thể được sử dụng để truy nhập Office 365 dành cho doanh nghiệp và các tài khoản khác được lưu trữ trên máy chủ chạy Microsoft Exchange Server 2013.

Outlook.com (trước đây là Hotmail.com) là dịch vụ email hiện đại cung cấp email miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân. Địa chỉ email Outlook.com bao gồm @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com và @live.com. Bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Outlook.com bằng Outlook Web App. Để biết thêm thông tin về cách truy nhập vào tài khoản Outlook.com hiện có hoặc đăng ký tài khoản Outlook.com mới, hãy đi đến Outlook.com.

Đầu Trang

Tôi có thể sử dụng Outlook Web App với trình duyệt nào?

Bạn có thể dùng hầu hết các trình duyệt web phổ biến để truy nhập vào hộp thư của mình. Để biết thêm thông tin về hỗ trợ trình duyệt, hãy xem Các trình duyệt được hỗ trợ cho Outlook Web App.

Đầu Trang

Tôi làm thế nào để sử dụng Outlook Web App?

Để biết thêm thông tin về việc dùng Outlook Web App, nếu bạn đang dùng Office 365, hãy xem Bắt đầu trong Outlook Web App cho Office 365. Nếu bạn hiện không dùng Office 365, hãy xem Bắt đầu trong Outlook Web App.

Đầu Trang

Tôi có thể kết nối đến Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc email khác trên nền tảng Exchange bằng cách nào nữa?

Outlook Web App là cách tuyệt vời để truy nhập Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc email khác trên nền tảng Exchange bằng cách dùng một trình duyệt web. Để biết thông tin về cách bạn có thể kết nối với tài khoản của mình bằng cách dùng một thiết bị di động (ví dụ, iPhone hoặc thiết bị Android), một phiên bản trên máy tính của Outlook (ví dụ, Outlook 2013 hoặc Outlook 2010) hoặc một chương trình email khác (ví dụ, Mac Mail hoặc Mozilla Thunderbird), hãy xem Tham khảo thiết lập chương trình email.

Đầu Trang

Nếu tôi đang sử dụng Office 365 Home thì sao?

Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Home Premium, bạn không thể truy nhập email bằng cách sử dụng Outlook Web App. Office 365 Home Premium không bao gồm dịch vụ email.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm những gì nếu tôi đang sử dụng phiên bản rút gọn của Outlook Web App?

Để biết thêm thông tin về phiên bản này, hãy xem Outlook Web App Light.

Đầu Trang

Làm thế nào để tôi đăng xuất khỏi Outlook Web App nếu tôi đang dùng Office 365?

Để đăng xuất khỏi Office 365, bao gồm Outlook Web App, hãy chọn ảnh của bạn trên thanh dẫn hướng rồi bấm Đăng xuất.

Đầu Trang

Làm thế nào để tôi đăng xuất khỏi Outlook Web App nếu tôi hiện không dùng Office 365?

Để đăng xuất khỏi Outlook Web App, hãy chọn ảnh của bạn ở trên thanh dẫn hướng rồi bấm Đăng xuất.

Đầu Trang

Làm thế nào để đặt lại mật khẩu?

Nếu bạn đang sử dụng Office 365, hãy xem Thay đổi mật khẩu của bạn.

Nếu bạn không sử dụng Office 365, hãy xem Thay đổi mật khẩu trong Outlook Web App.

Đầu Trang

Phải làm gì nếu tôi cần trợ giúp đăng nhập?

Nếu bạn cần trợ giúp đăng nhập, hãy liên hệ với người thiết lập tài khoản công ty hoặc trường học bạn sử dụng với Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc Office 365 Education. Bạn cũng có thể ghé thăm Cộng đồng hỗ trợ: Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng email trên nền tảng Exchange và hiện không dùng Office 365, hãy liên hệ với người quản lý email cho doanh nghiệp của bạn.

Đầu Trang

Địa chỉ email của tôi kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, hoặc @msn.com. Tại sao tôi không thể đăng nhập Outlook Web App?

Bạn cần phải sử dụng dịch vụ email đã trả sẵn có dành cho người đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc đang sử dụng một tài khoản email dựa trên Exchange để sử dụng Outlook Web App. Nếu địa chỉ email của bạn kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com hoặc @live.com, bạn cần đăng nhập vào tài khoản của bạn tại trang web Outlook.com.

Đầu Trang

Tôi có thể đăng nhập vào trang web Office 365, nhưng tôi không thể truy nhập Outlook Web App. Tại sao tôi không nhìn thấy tùy chọn Outlook trên trang web Office 365 của tôi?

Có thể người thiết lập tài khoản Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc Office 365 Education của bạn đã thiết lập một tài khoản cho bạn nhưng chưa gán cho bạn một giấy phép Exchange Online cần thiết để dùng dịch vụ email. Bạn có thể kiểm tra với người quản trị của bạn để xem liệu bạn có giấy phép Exchange Online với tài khoản của mình không.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ