Đăng nhập vào Office

Khi bạn đăng nhập vào phiên bản hiện tại của Office hoặc Office Online, bạn sẽ được tự động đăng nhập vào dịch vụ trực tuyến của Microsoft như OneDrive. Nếu bạn lưu tệp của bạn vào OneDrive, bạn có thể làm việc trên các tệp này từ hầu như bất kỳ nơi đâu và chia sẻ với bất kỳ ai. Các tệp của bạn sẽ đồng hành với bạn - ngay cả trên các thiết bị khác nhau.

Tôi nên sử dụng tài khoản nào?

Có hai loại tài khoản Microsoft: tài khoản cá nhân mà bạn tạo, và tài khoản từ cơ quan hoặc trường học của bạn. Nhiều người có cả hai. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản có các tệp Office mà bạn muốn làm việc.

Để chuyển đổi giữa các tài khoản trong một ứng dụng Office, bấm tên của bạn ở góc trên bên phải rồi bấm Chuyển đổi tài khoản. Trên Office.com, bấm Đăng xuất, rồi đăng nhập trở lại.

Chuyển Tài khoản

Dùng Office Online

Để đăng nhập vào Office Online, hãy đi đến Office.com, bấm vào một lát xếp cho bất kỳ ứng dụng Office nào, và làm theo các lời nhắc.

Bấm vào lát xếp ứng dụng

Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, hãy bấm vào lát xếp bất kỳ, sau đó bấm Đăng ký tài khoản mới.

Đăng nhập vào một ứng dụng Office

Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Office (Office 365 Home, Personal, University, hoặc Office 2013), hãy mở bất kỳ ứng dụng Office nào, rồi trong góc trên bên phải, bấm Đăng nhập.

Nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn dùng với Office.

Xem Thêm

Bắt đầu tại Office.com

Áp dụng Cho: Visio 2013, OneNote 2013, Office 2013, Excel 2013, Visio Professional 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, Publisher 2013, Project Standard 2013, Project Professional 2013, Word 2013, Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ