Đính kèm một tin nhắn, số liên lạc, tập tin, hoặc nhiệm vụ vào một thư email

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có thể đính kèm các tệp vào email. Ngoài ra, các mục Outlook khác như thư, liên hệ hoặc tác vụ có thể được đưa vào thư mà bạn gửi đi.

Ghi chú  Trong khi Outlook không có một giới hạn được xác định trước, nhiều cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hạn chế kích thước của tin nhắn mà bạn có thể gửi thêm vào đó để kích thước của hộp thư email của bạn.

Đính kèm tệp vào thư

 1. Hãy soạn thư mới hoặc với thư hiện có, bấm Trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp.

 2. Trong cửa sổ thư, bấm Thư.

 3. Trong nhóm Bao gồm, bấm Đính kèm Tệp.

  Lệnh Đính kèm Tệp trên ribbon

 4. Duyệt tới và bấm vào tệp mà bạn muốn đính kèm, rồi bấm Chèn.

Mẹo   Khi soạn thư, bạn cũng có thể đính kèm tệp bằng cách sử dụng các lệnh trên tab Chèn trong nhóm Bao gồm hoặc kéo các tệp từ thư mục trên máy tính rồi thả chúng vào cửa sổ thư.

Đầu Trang

Đính kèm một mục Outlook vào thư

Bạn có thể đính kèm mục Outlook , ví dụ như các thư điện tử, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc hoặc các mục lịch, thư. Đây là cách dễ nhất để chuyển tiếp nhiều mục hoặc tin nhắn.

 1. Hãy soạn thư mới hoặc với thư hiện có, bấm Trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp.

 2. Trong cửa sổ thư, bấm Thư.

 3. Trong nhóm Bao gồm, hãy bấm Đính kèm Mục.

  Lệnh Đính kèm mục trên ruy-băng

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trỏ tới Danh Thiếp, rồi bấm Danh Thiếp Khác. Bấm vào một liên hệ, rồi bấm OK. Để chọn nhiều liên hệ, bạn hãy nhấn và giữ phím Ctrl trong khi bấm vào từng liên hệ.

  • Bấm Lịch. Chọn lịch, phạm vi ngày và chi tiết cần đưa vào thư. Để xem các tùy chọn Nâng cao, hãy bấm Hiện. Bấm OK để thêm lịch vào thư.

  • Bấm Mục Outlook. Duyệt trong danh sách thư mục để tìm thư mục có chứa các mục mà bạn muốn đính kèm. Dưới Mục, hãy bấm vào mục rồi bấm OK.

   Lệnh Đính kèm mục Outlook trên ruy-băng

Mẹo   Khi soạn thư, bạn cũng có thể đính kèm tệp bằng cách sử dụng các lệnh trên tab Chèn trong nhóm Bao gồm hoặc kéo các tệp từ thư mục trên máy tính rồi thả chúng vào cửa sổ thư.

Đầu Trang

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ