Đào tạo và hướng dẫn về Office

Đào tạo Office 365

Các khóa học này giải thích về thuê bao của bạn cũng như một số sản phẩm và dịch vụ đi kèm.

Logo Office 365 Business
Biểu tượng Office 365 Home
Khoảng cách lề

Đào tạo Office cho PC

Hãy tham gia các khóa đào tạo này để theo kịp tốc độ trong các ứng dụng mới nhất cho máy tính của bạn. Nếu bạn có ứng dụng Office 2013 hoặc ứng dụng Office 365, thì bạn đã đến đúng chỗ.

Biểu tượng Access 2013
Biểu tượng Excel
Biểu tượng Lync 2013
Biểu tượng OneDrive
Biểu tượng OneNote 2013
Biểu tượng Outlook 2013
Biểu tượng PowerPoint
Biểu tượng Project 2013
Biểu tượng Publisher 2013
Biểu tượng Visio 2013
Biểu tượng Word

Đào tạo Office cho máy tính bảng Android

Office cho máy tính bảng Android bao gồm Excel, PowerPoint và Word. Xem các video sau để tìm hiểu cách sử dụng các ứng dụng cho máy tính bảng Android của bạn.

Biểu tượng Excel
Biểu tượng PowerPoint
Biểu tượng Word


Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ