Áp dụng hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh và nâng cao

Khi bạn muốn tạo phong cách riêng cho thông điệp của mình, bạn có thể tạo và phát hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh trong khi thực hiện bản trình bày. Bạn cũng có thể dùng mẫu hoạt hình được thiết kế chuyên nghiệp trong bản trình bày của bạn. Chúng tôi đã hoàn tất hiệu ứng hoạt hình dành cho bạn!

Ghi chú   Trong PowerPoint, hoạt hình không giống như hiệu ứng chuyển tiếp. Chuyển tiếp tạo hiệu ứng hoạt hình cho việc chuyển một trang chiếu chuyển sang trang chiếu tiếp theo. Để thêm chuyển tiếp, hãy xem Thêm chuyển tiếp giữa các trang chiếu.

Tạo hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh của riêng bạn

Bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh theo những cách sau đây:

Bạn cũng có thể kết hợp cả hai để tùy chỉnh thêm thông điệp của mình.

Sử dụng một mẫu có hiệu ứng hoạt hình nâng cao

Các nhà thiết kế chuyên nghiệp đã tạo ra một vài mẫu được thiết kế chuyên nghiệp, miễn phí bao gồm các hình dạng, biểu đồ chuyên nghiệp và hiệu ứng hoạt hình nâng cao. Chúng tôi đã làm cho hoạt hình phù hợp với bạn, vì vậy bạn chỉ cần sao chép trang chiếu vào bản trình bày của mình. Ngoài ra, mỗi mẫu đều có các hướng dẫn từng bước để bạn có thể tìm hiểu cách tái tạo hiệu ứng hoạt hình nếu bạn muốn.

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ