Áp dụng hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh và nâng cao

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn muốn lái xe về nhà thông điệp của bạn, bạn có thể tạo và chơi hiệu ứng tùy chỉnh trong quá trình bày của bạn.

Ghi chú  Trong PowerPoint, hoạt hình không giống như hiệu ứng chuyển tiếp. Chuyển tiếp tạo hiệu ứng hoạt hình cho việc chuyển một trang chiếu chuyển sang trang chiếu tiếp theo. Để thêm chuyển tiếp, hãy xem Thêm chuyển tiếp giữa các trang chiếu.

Tạo hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh của riêng bạn

Bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh theo những cách sau đây:

Bạn cũng có thể kết hợp cả hai để tùy chỉnh thêm thông điệp của mình.

Sử dụng một mẫu có hiệu ứng hoạt hình nâng cao

Thiết kế chuyên nghiệp đã sản xuất nhiều bản mẫu miễn phí, thiết kế chuyên nghiệp có thiết kế hình dạng, bảng xếp hạng, và các hiệu ứng hoạt hình tiên tiến. Để tìm một PowerPoint template với các hiệu ứng hình ảnh động, bấm vào tệp > New, và sau đó loại "hoạt hình" trong hộp tìm kiếm.

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ