Ứng dụng Tích hợp và Azure AD dành cho người quản trị Office 365

Quản lý các ứng dụng tích hợp giờ đây không chỉ là bật hoặc tắt Ứng dụng Tích hợp. Với sự xuất hiện của các API REST Office 365, người dùng có thể cho phép các ứng dụng truy nhập vào dữ liệu Office 365 của mình, chẳng hạn như thư, lịch, liên hệ, người dùng, nhóm, tệp và thư mục. Theo mặc định, người dùng cần cấp quyền truy nhập riêng cho từng ứng dụng nhưng điều này lại không phù hợp nếu bạn muốn ủy quyền một ứng dụng một lần ở cấp độ người quản trị chung và triển khai cho toàn bộ tổ chức qua công cụ khởi động ứng dụng. Để thực hiện việc này, bạn phải đăng ký ứng dụng trong Azure AD. Bạn cần thực hiện một số bước trước khi có thể đăng ký một ứng dụng trong Azure AD và nên biết một số thông tin nền cơ bản để giúp quản lý ứng dụng trong tổ chức Office 365 của bạn. Bài viết này sẽ đưa bạn đến các tài nguyên đó.

Tài nguyên Azure AD cho người quản trị Office 365

Bạn cần thực hiện hai quy trình này trước khi có thể quản lý các ứng dụng Office 365 của bạn trong Azure AD.

Điều kiện tiên quyết

Chú thích

Đăng ký Azure Active Directory miễn phí

Mỗi gói đăng ký trả phí Office 365 đi kèm một gói đăng ký Azure Active Directory miễn phí. Bạn có thể sử dụng Azure AD để quản lý các ứng dụng, đồng thời tạo và quản lý các tài khoản người dùng và nhóm. Để kích hoạt đăng ký này và truy nhập vào cổng thông tin quản lý Azure, bạn phải hoàn thành quy trình đăng ký một lần. Sau đó, bạn có thể đến Azure AD từ Trung tâm quản trị Office 365.

Bật hoặc tắt Ứng dụng Tích hợp

Bạn phải bật Ứng dụng Tích hợp cho người dùng của bạn để cho phép các ứng dụng bên thứ ba truy nhập vào thông tin Office 365 của họ và để bạn đăng ký các ứng dụng trong Azure AD. Ví dụ: khi một người sử dụng ứng dụng bên thứ ba, ứng dụng đó có thể yêu cầu quyền truy nhập lịch của họ và chỉnh sửa các tệp trong một thư mục OneDrive for Business.

Bạn cần phải có kiến thức về các ứng dụng trong Azure AD để quản lý các ứng dụng Office 365. Các bài viết này giúp cung cấp cho bạn nền tảng kiến thức mà bạn cần.

Bài viết nền tảng

Chú thích

Tìm hiểu công cụ khởi động ứng dụng Office 365

Nếu bạn mới dùng công cụ khởi động ứng dụng, bạn có thể băn khoăn nó là gì và sử dụng như thế nào. Công cụ khởi động ứng dụng được thiết kế để giúp bạn truy nhập vào các ứng dụng từ bất kỳ đâu trong Office 365.

Thêm, Cập Nhật và Loại bỏ một Ứng dụng

Chủ đề này cho bạn biết cách thêm, cập nhật hoặc loại bỏ một ứng dụng trong Azure Active Directory. Bạn sẽ tìm hiểu về các loại ứng dụng khác nhau có thể được tích hợp với Azure AD và cách đặt cấu hình các ứng dụng của bạn để truy nhập các tài nguyên khác như các API web và nhiều hơn nữa.

Cho ứng dụng của bạn xuất hiện trong công cụ khởi động ứng dụng Office 365.

Công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm và truy nhập vào các ứng dụng của mình. Bài viết này mô tả cách bạn, là một nhà phát triển, có thể đặt cho ứng dụng của bạn xuất hiện trong công cụ khởi động ứng dụng của người dùng và đồng thời mang đến cho họ trải nghiệm đăng nhập một lần (SSO) bằng thông tin xác thực Office 365 của họ.

Tổng quan về nền tảng Các API của Office 365

Các API Office 365 cho phép bạn cấp quyền truy nhập vào dữ liệu Office 365 của khách hàng, bao gồm những điều họ quan tâm nhất — thư, lịch, liên hệ, người dùng và nhóm, tệp và thư mục. Trong bài viết này có sơ đồ minh họa rõ ràng mối quan hệ giữa các ứng dụng Office 365, Azure AD và dữ liệu mà các ứng dụng truy nhập.

Tích hợp Ứng dụng trong Azure Active Directory

Tìm hiểu về các ứng dụng được tích hợp với Azure Active Directory và cách đăng ký ứng dụng của bạn, nắm được các khái niệm đằng sau một ứng dụng đã đăng ký, cũng như tìm hiểu các hướng dẫn về thương hiệu cho các ứng dụng nhiều đối tượng thuê.

Hướng dẫn Tích hợp Azure Active Directory

Mục tiêu của các hướng dẫn này là chỉ cho bạn cách đặt cấu hình SSO Azure AD cho các ứng dụng SaaS của bên thứ ba.

Kịch bản xác thực cho Azure AD

Azure AD đơn giản hóa việc xác thực cho các nhà phát triển bằng cách cung cấp danh tính như một dịch vụ, có hỗ trợ cho các giao thức theo tiêu chuẩn ngành chẳng hạn như OAuth 2.0 và OpenID Connect, cũng như các thư viện mã nguồn mở cho các nền tảng khác nhau để giúp bạn nhanh chóng bắt đầu lập trình. Tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu rõ các kịch bản khác nhau mà Azure AD hỗ trợ và cho bạn biết cách bắt đầu.

Quyền truy nhập ứng dụng

Azure AD cho phép dễ dàng tích hợp với nhiều ứng dụng phổ biến ngày nay được cung cấp dưới dạng dịch vụ phần mềm (SaaS); cho phép quản lý danh tính và quyền truy nhập, đồng thời cung cấp Panel Truy nhập cho người dùng, tại đó, người dùng có thể khám phá quyền truy nhập ứng dụng mà họ có và nơi mà họ có thể sử dụng SSO để truy nhập các ứng dụng của mình. Bài viết này cung cấp cho bạn liên kết đến các tài nguyên liên quan cho phép bạn tìm hiểu thêm về các cải tiến quyền truy nhập ứng dụng đối với Azure AD và cách bạn có thể đóng góp vào những cải tiến đó.

Thêm hoặc loại bỏ ô trên công cụ khởi động ứng dụng Office 365

Bạn có thể được quyền truy nhập nhanh vào các ứng dụng mà bạn dùng hàng ngày bằng cách thêm hoặc xóa ứng dụng trong công cụ khởi động ứng dụng Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×