Ứng dụng khách Skype for Business

Ứng dụng khách Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng Skype for Business trên máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, trình duyệt và các thiết bị khác. Tìm trợ giúp cho tất cả các phiên bản này trong những nối kết dưới đây.

Trang Đích của Tài nguyên Ứng dụng khách Skype for Business Skype for Business - PC chạy Windows Skype for Business - Windows Phone Skype cho Business Web App Skype for Business - Android Skype for Business - iOS Skype for Business - Mac Skype for Business cho Mac Bắt đầu Nhanh Skype for Business Đào tạo Skype for Business

Bạn tò mò về các tính năng mới dành cho Skype for Business?

  • Skype Meeting Broadcast Skype Meeting Broadcast cho phép bạn tổ chức cuộc họp trực tuyến bao gồm tối đa 10.000 người dự. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Skype Meeting Broadcast là gì?.

  • Hội thảo quay số vào Hội thảo quay số vào cho phép người dùng tạo và tham dự cuộc họp Skype for Business bằng cách sử dụng điện thoại. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Hội thảo quay số vào trong Office 365.

  • Gọi PSTN Gọi PSTN cho phép bạn gán số điện thoại cho người dùng của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Gọi PSTN là gì?.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các tính năng mới trong Skype for Business Online, hãy xem:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Blog Skype

Blog Office

Bản xem trước Skype for Business

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×