Ủy quyền lịch trong Outlook trên web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng Outlook trên web dành cho doanh nghiệp để cung cấp cho người nào đó trong phép tổ chức của bạn để quản lý lịch của bạn. Bạn có thể trao cho họ quyền truy nhập sửa, cho phép chúng sửa lịch của bạn, hoặc truy nhập đại diện cho phép chúng không chỉ sửa lịch của bạn, nhưng cũng lên lịch và trả lời các cuộc họp thay mặt.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên Web Beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook mới trên web.

Bạn có thể cung cấp cho bất kỳ ai trong trình soạn thảo tổ chức của bạn hoặc truy nhập đại diện cho lịch của bạn. Có thể được gán quyền người chỉnh sửa lịch chính của bạn (có tên là "Lịch của tôi") hoặc bất kỳ lịch bổ sung mà bạn đã tạo. Đại diện có thể chỉ được gán cho lịch chính của bạn. Bạn không thể cung cấp cho trình soạn thảo hoặc đại diện quyền truy nhập vào những người bên ngoài tổ chức của bạn.

 1. Trong Outlook trên web, chọn Lịch ở dưới cùng của trang.

 2. Ở phía trên cùng của trang, chọn chia sẻ > lịch của tôi.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ lịch.

 3. Trong trang chia sẻ và quyền , hãy nhập địa chỉ email hoặc tên của người mà bạn muốn chia sẻ lịch của bạn với. Mặc dù bạn có thể chia sẻ lịch của bạn với nhiều người, bạn chỉ có thể thêm một người tại một thời gian từ Outlook trên web.

 4. Sau khi bạn đã thêm người mà bạn muốn quản lý lịch của bạn, hãy chọn danh sách thả xuống bên cạnh tên của họ và chọn mức truy nhập bạn muốn họ có.

  • Chọn có thể sửa để trao cho họ quyền thay đổi lịch của bạn.

  • Chọn người đại diện để trao họ cùng một quyền như người chỉnh sửa, cộng với họ sẽ nhận được yêu cầu họp và phản hồi thay mặt.

  • Các tùy chọn có thể xem khi tôi đang bận, có thể xem tiêu đề và vị trícó thể xem tất cả các chi tiết cho phép người khác xem lịch của bạn nhưng không thay đổi.

 5. Sau khi bạn đã hoàn tất việc thêm người mà bạn muốn chia sẻ lịch của bạn với và đã chọn quyền mà bạn muốn để trao cho họ, hãy chọn chia sẻ. Nếu bạn quyết định không chia sẻ lịch của bạn ngay bây giờ, hãy chọn loại bỏ Xóa .

Người mà bạn chia sẻ lịch của bạn với sẽ nhận được thông báo email cho biết về tính năng này. Khi họ chọn nút chấp nhận trong thư mời, nó sẽ thêm lịch của bạn vào danh sách của họ của lịch.

Lưu ý: Mục lịch được đánh dấu riêng tư được bảo vệ. Hầu hết người mà bạn chia sẻ lịch của bạn với xem thời gian chỉ mục được đánh dấu riêng tư, không chủ đề, địa điểm, hoặc các chi tiết khác. Ngoại lệ này là nếu bạn chọn hộp kiểm cho phép đại diện dạng xem sự kiện riêng tư .

Sau khi bạn đã cung cấp một người đại diện quyền truy nhập vào lịch của bạn, bạn sẽ thấy một tùy chọn bổ sung trong chia sẻ và quyền cho phép bạn kiểm soát cách xử lý yêu cầu họp và phản hồi. Nếu bạn có nhiều đại diện, tùy chọn này sẽ áp dụng cho tất cả các đại diện của bạn.

Để thiết lập những tùy chọn này:

 1. Trong Outlook trên web, chọn Lịch ở dưới cùng của trang.

 2. Ở phía trên cùng của trang, chọn chia sẻ > lịch của tôi.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ lịch.

 3. Bên dưới đại diện, bên cạnh gửi thư mời và phản hồi, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Chỉ người đại diện Yêu cầu họp và phản hồi đến chỉ đại diện của bạn.

  • Đại diện và gửi cho tôi bản sao Yêu cầu họp và phản hồi được gửi cho bạn và đại diện của bạn. Chỉ đại diện của bạn nhìn thấy tùy chọn để chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu họp và thông báo được gửi cho bạn sẽ xuất hiện như một email thông thường. Bạn vẫn có thể trả lời các cuộc họp bằng cách mở mục lịch và phản hồi.

  • Cả hai đại diện của tôi và tôi Yêu cầu họp và phản hồi được gửi cả bạn và đại diện của bạn. Một trong hai của bạn có thể trả lời thư mời cuộc họp.

Bạn có thể sử dụng các thiết đặt trong hộp thoại chia sẻ và quyền để cung cấp cho người đại diện quyền để xem chi tiết của mục đã được đánh dấu là riêng tư.

 1. Trong Outlook trên web, chọn Lịch ở dưới cùng của trang.

 2. Ở phía trên cùng của trang, chọn chia sẻ > lịch của tôi.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ lịch.

 3. Bên cạnh người đại diện bạn muốn cho phép xem cuộc hẹn riêng tư, hãy chọn hộp kiểm cho phép đại diện dạng xem sự kiện riêng tư.

  Ảnh chụp màn hình của hộp kiểm cho phép đại diện dạng xem riêng các sự kiện

Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ lịch với ai đó, sử dụng Outlook trên web để loại bỏ quyền của người đó.

 1. Trong Outlook trên web, chọn Lịch ở dưới cùng của trang.

 2. Ở đầu trang, chọn Chia sẻ, rồi chọn lịch bạn muốn ngừng chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ lịch.

  Theo mặc định, lịch chính của bạn được gọi là "Lịch của tôi". Nếu bạn đã tạo lịch khác, bạn có thể chọn một số thay vào đó. Bạn không thể loại bỏ quyền chia sẻ từ lịch thuộc sở hữu của người khác.

 3. Chọn loại bỏ Xóa bên cạnh người mà bạn muốn dừng chia sẻ lịch của bạn.

  Người đó bị loại bỏ khỏi danh sách người có quyền truy cập lịch của bạn. Nếu đó là người thuộc tổ chức của bạn, lịch của bạn sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách lịch của họ. Nếu đó là người không thuộc tổ chức của bạn, bản sao lịch của bạn không bị loại bỏ khỏi danh sách lịch của họ, nhưng sẽ không tiếp tục đồng bộ với lịch của bạn hoặc nhận thêm cập nhật.

Hướng dẫn dành cho cổ điển Outlook trên web

Bạn có thể cung cấp cho bất kỳ ai trong trình soạn thảo tổ chức của bạn hoặc truy nhập đại diện cho lịch của bạn. Có thể được gán quyền người chỉnh sửa lịch chính của bạn (có tên là "Lịch") hoặc bất kỳ lịch bổ sung mà bạn đã tạo. Đại diện có thể chỉ được gán cho lịch chính của bạn. Bạn không thể cung cấp cho trình soạn thảo hoặc đại diện quyền truy nhập vào những người bên ngoài tổ chức của bạn.

 1. Ở phía trên cùng của trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , và chọn Lịch.

 2. Trên thanh dẫn hướng, chọn chia sẻ > lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

 3. Trong hộp thoại chia sẻ lịch này , hãy nhập địa chỉ email hoặc tên của người mà bạn muốn chia sẻ lịch của bạn. Hộp này hoạt động giống như hộp đến trong thông điệp email. Trong khi bạn có thể chia sẻ lịch của bạn để nhiều người, bạn chỉ có thể thêm một người tại một thời gian từ Outlook trên web.

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại Chia sẻ lịch này.

 4. Sau khi bạn đã thêm người mà bạn muốn quản lý lịch của bạn, hãy chọn hộp thả xuống bên cạnh tên của họ và chọn mức truy nhập bạn muốn họ có.

  • Chọn có thể sửa để trao cho họ quyền thay đổi lịch của bạn.

  • Chọn người đại diện để trao họ cùng một quyền như người chỉnh sửa, cộng với họ sẽ nhận được yêu cầu và phản hồi thay mặt.

  • Các tùy chọn có thể xem khi tôi đang bận, có thể xem tiêu đề và vị trícó thể xem tất cả các chi tiết, cho phép người khác chỉ để xem lịch của bạn, không thay đổi.

 5. Sau khi bạn đã hoàn tất việc thêm người mà bạn muốn chia sẻ lịch của bạn và đã chọn quyền chia sẻ với người, hãy chọn chia sẻ. Nếu bạn quyết định không chia sẻ lịch của bạn ngay bây giờ, hãy chọn loại bỏ Xóa .

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại Chia sẻ lịch này.

Người mà bạn chia sẻ lịch của bạn với sẽ nhận được thông báo email cho biết về tính năng này. Khi họ chọn nút chấp nhận trong thư mời, nó sẽ thêm lịch của bạn vào danh sách của họ của lịch.

Ảnh chụp màn hình của một thư mời chia sẻ lịch.

Lưu ý: 

 • Mục lịch được đánh dấu riêng tư được bảo vệ. Hầu hết người mà bạn chia sẻ lịch của bạn với xem thời gian chỉ mục được đánh dấu riêng tư, không chủ đề, địa điểm, hoặc các chi tiết khác. Ngoại lệ này là bạn có thể cung cấp cho phép người đại diện để xem chi tiết của mục đánh dấu riêng tư.

 • Ảnh chụp màn hình của hộp kiểm cho phép đại diện dạng xem riêng các sự kiện.

Sau khi bạn đã cung cấp một người đại diện quyền truy nhập vào lịch của bạn, bạn sẽ thấy một tùy chọn bổ sung bên dưới chia sẻ lịch này cho phép bạn kiểm soát cách xử lý yêu cầu họp và phản hồi. Nếu bạn có nhiều đại diện, tùy chọn này sẽ áp dụng cho tất cả các đại diện của bạn.

Để thiết lập những tùy chọn này:

 1. Ở phía trên cùng của trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , và chọn Lịch.

 2. Trên thanh dẫn hướng, chọn chia sẻ > lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

 3. Bên dưới đại diện, bên cạnh gửi thư mời và phản hồi, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại 'Chia sẻ lịch này'.

  • Đại diện chỉ. Gửi thông báo cho tôi. Yêu cầu họp và phản hồi được gửi cho bạn và đại diện của bạn. Chỉ đại diện của bạn nhìn thấy tùy chọn để chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu họp và thông báo được gửi cho bạn sẽ xuất hiện như một email thông thường. Bạn vẫn có thể trả lời các cuộc họp bằng cách mở mục lịch và phản hồi.

  • Chỉ người đại diện. Yêu cầu và hồi đáp cuộc họp chỉ đến người đại diện của bạn.

  • Cả hai đại diện của tôi và tôi Yêu cầu họp và phản hồi được gửi cả bạn và đại diện của bạn. Một trong hai của bạn có thể trả lời thư mời cuộc họp.

 4. Chọn xong để lưu thay đổi của bạn.

Bạn có thể dùng các thiết đặt trong hộp thoại chia sẻ lịch này để trao cho người đại diện quyền thấy chi tiết của mục đã được đánh dấu là riêng tư.

 1. Ở phía trên cùng của trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , và chọn Lịch.

 2. Trên thanh dẫn hướng, chọn chia sẻ > lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

 3. Bên cạnh người đại diện bạn muốn cho phép xem cuộc hẹn riêng tư, hãy chọn hộp kiểm cho phép đại diện dạng xem sự kiện riêng tư.

  Ảnh chụp màn hình của hộp kiểm cho phép đại diện dạng xem riêng các sự kiện.

 4. Chọn xong để lưu thay đổi của bạn.

Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ lịch với ai đó, sử dụng Outlook trên web để loại bỏ quyền của người đó.

 1. Ở phía trên cùng của trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , và chọn Lịch.

 2. Ở đầu trang, chọn Chia sẻ, rồi chọn lịch bạn muốn ngừng chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

  Theo mặc định, lịch chính của bạn được gọi là "Lịch". Nếu bạn đã tạo lịch khác, bạn có thể chọn một trong số các lịch đó để thay thế. Bạn không thể loại bỏ quyền chia sẻ khỏi lịch của những người khác.

 3. Chọn người bạn muốn ngừng chia sẻ lịch, rồi chọn Loại bỏ Xóa .

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại Chia sẻ lịch này.

  Người đó bị loại bỏ khỏi danh sách người có quyền truy cập lịch của bạn. Nếu đó là người thuộc tổ chức của bạn, lịch của bạn sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách lịch của họ. Nếu đó là người không thuộc tổ chức của bạn, bản sao lịch của bạn không bị loại bỏ khỏi danh sách lịch của họ, nhưng sẽ không tiếp tục đồng bộ với lịch của bạn hoặc nhận thêm cập nhật.

Xem thêm

Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp

Quản lý lịch của người khác trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×