Ủy quyền hoặc loại bỏ mối quan hệ đối tác

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này dành cho các tổ chức muốn cho phép một đối tác Microsoft Cloud quản lý thuê bao Office 365 của họ cho chúng. Nếu bạn đạt đến bài viết này, tìm kiếm thông tin khác, hãy thử:

Là người quản trị cho Office 365, bạn có thể tạo hoặc sửa người dùng, đặt lại mật khẩu người dùng, quản lý giấy phép người dùng, quản lý tên miền và gán quyền quản trị cho người dùng khác trong tổ chức của bạn, trong những thao tác khác. Tuy nhiên, nếu bạn muốn người khác thực hiện các tác vụ quản trị, bạn có thể đại diện vai trò này vào một đối tác được ủy quyền của Microsoft bằng cách tạo một mối quan hệ đối tác.

Nếu bạn không hiện đang làm việc với một đối tác, bạn có thể tìm thấy một trên trang web Microsoft Pinpoint .

Bạn muốn làm gì?

Thêm một mối quan hệ đối tác

Xem mối quan hệ đối tác của bạn

Xóa bỏ mối quan hệ đối tác

Thêm một mối quan hệ đối tác

Quy trình này được khởi đầu bởi đối tác được ủy quyền của bạn. Đối tác gửi cho bạn email để yêu cầu bạn nếu bạn muốn trao cho họ quyền hoạt động như một đối tác bản ghi.

Để chấp nhận đề nghị này

 1. Đọc điều khoản của đối tác trong email.

 2. Để cho phép thỏa thuận này, hãy bấm nối kết tới một trang ủy quyền trong Office 365.

 3. Bên dưới Mối quan hệ đối tác, chọn để ủy quyền đối tác là quản trị ủy nhiệm của bạn, sau đó chọn tiếp theo.

 4. Nếu thư chào hàng cho mối quan hệ đối tác đi kèm với một thuê bao dùng thử hoặc thư chào hàng, tạo tài khoản bản dùng thử hoặc thuê bao của bạn.

Xem mối quan hệ đối tác của bạn

Trong Office 365:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi tới thiết đặt > mối quan hệ đối tác.

Đối tác của bạn được liệt kê trên trang Mối quan hệ đối tác .

Nếu bạn không có một đối tác, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết "Chúng tôi không tìm thấy gì để hiển thị ở đây."

Xóa bỏ mối quan hệ đối tác

Khi bạn xóa bỏ mối quan hệ đối tác, đối tác không thể truy nhập hoặc sửa đổi Office 365 dịch vụ của bạn nữa. Bạn có thể xóa một đối tác ở bất kỳ lúc nào.

Trong Office 365:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi tới thiết đặt > mối quan hệ đối tác.

 4. Trên trang Mối quan hệ đối tác , chọn đối tác mà bạn muốn xóa, và sau đó xóa xóa Xóa .

 5. Chọn , và sau đó xác nhận xóa.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×