Ẩn mã VBA từ người dùng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu cơ sở dữ liệu của bạn chứa Visual Basic for Applications (VBA) mã, bạn có thể ẩn mã đó bằng cách lưu Microsoft Office Access của bạn cơ sở dữ liệu ở định dạng tệp .accde. Lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp .accde biên dịch mô-đun mã VBA tất cả, loại bỏ tất cả có thể sửa nguồn mã và nén cơ sở dữ liệu đích. Mã VBA giữ lại chức năng của nó, nhưng mã không thể xem hoặc sửa. Nói chung, cơ sở dữ liệu sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường — bạn có thể vẫn còn Cập nhật dữ liệu và chạy báo cáo.

Trong bài viết này

Tạo một tệp .accde

Chức năng được thay đổi trong một tệp .accde

Các vấn đề với sửa đổi biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun

Giới hạn đối với lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp .accde

Làm thế nào tham chiếu làm việc với các tệp .accde

Tạo một tệp .accde

Sử dụng thủ tục sau đây để tạo một tệp .accde. Quy trình này giữ nguyên tệp .accdb gốc chưa sửa đổi.

 1. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Công cụ cơ sở dữ liệu , hãy bấm Tạo ACCDE.

 2. Trong hộp thoại Lưu như , hãy duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu tệp .accde.

 3. Hoặc bạn có thể nhập tên mới cho tệp trong hộp tên tệp .

 4. Bấm Lưu.

  Nếu tệp bằng tên mà bạn xác định đã tồn tại, Access sẽ nhắc bạn thay thế tệp hiện có. Bấm để ghi đè lên tệp .accde hiện có, hoặc bấm không để trở về hộp thoại Lưu như và nhập tên tệp mới.

Truy nhập tạo tệp .accde, sẽ đóng tệp .accdb gốc, và sau đó mở tệp .accde.

Đầu trang

Chức năng được thay đổi trong một tệp .accde

Lưu cơ sở dữ liệu Access của bạn dưới dạng tệp .accde không hoàn toàn ngăn việc thay đổi thiết kế cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, các tác vụ sau không thể thực hiện trong một tệp .accde:

 • Sửa đổi hoặc tạo biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun.

 • Sử dụng hộp thoại Tham chiếu VBA để thêm, xóa hoặc thay đổi tham chiếu đến các đối tượng thư viện hoặc cơ sở dữ liệu.

 • Xem hoặc sửa đổi mã VBA.

 • Nhập hoặc xuất biểu mẫu Access, báo cáo hoặc mô-đun. Tuy nhiên, bảng, truy vấn và macro có thể được nhập từ hoặc xuất sang cơ sở dữ liệu .accdb.

Đầu trang

Các vấn đề với sửa đổi biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun

Đảm bảo giữ một bản sao của cơ sở dữ liệu Access ban đầu. Nếu bạn muốn thay đổi thiết kế biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun tệp .accde, bạn phải sửa đổi cơ sở dữ liệu Access ban đầu (tệp .accdb), và sau đó lưu lại thành một .accde. Lưu cơ sở dữ liệu Access có chứa bảng khi một tệp .accde có thể dẫn đến các vấn đề với điều hòa các phiên bản khác nhau của dữ liệu nếu sau này bạn muốn thay đổi thiết kế biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun. Lý do này, lưu cơ sở dữ liệu Access dưới dạng tệp .accde là phù hợp nhất cho cơ sở dữ liệu phía trước của một Ứng dụng đầu trước/đầu sau.

Đầu trang

Giới hạn đối với lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp .accde

Hạn chế một số có thể ngăn không cho bạn lưu cơ sở dữ liệu Access của bạn dưới dạng tệp .accde:

 • Bạn phải có quyền truy nhập mật khẩu vào mã VBA.

 • Nếu cơ sở dữ liệu Access của bạn tham chiếu khác quyền truy nhập cơ sở dữ liệu hoặc một bổ trợ, bạn phải lưu tất cả các cơ sở dữ liệu Access hoặc bổ trợ trong chuỗi của tham chiếu dưới dạng .accde tệp.

Nếu bạn mã hóa cơ sở dữ liệu bằng mật khẩu trước khi bạn lưu nó dưới dạng tệp .accde, tệp .accde cũng sẽ được mã hóa và bạn sẽ cần nhập mật khẩu mỗi lần bạn mở nó. Nếu bạn không muốn .accde tệp được mật mã hóa, bạn phải giải mã tệp .accdb trước khi lưu nó dưới dạng tệp .accde. Sau khi bạn lưu cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp .accde, bạn có thể mã hóa tệp .accdb lại. Sử dụng thủ tục sau đây để giải mã một tệp .accdb:

 1. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Công cụ cơ sở dữ liệu , hãy bấm Giải mã cơ sở dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Gỡ bỏ mật khẩu cơ sở dữ liệu , trong hộp mật khẩu , nhập mật khẩu cơ sở dữ liệu.

 3. Bấm OK.

Đầu trang

Làm thế nào tham chiếu làm việc với các tệp .accde

Nếu bạn cố tạo một tệp .accde từ cơ sở dữ liệu Access 2007 (.accdb) hoặc từ một Access 2007 bổ trợ (.accda) mà tham chiếu khác quyền truy nhập cơ sở dữ liệu hoặc bổ trợ, Access 2007 Hiển thị thông báo lỗi và không cho phép bạn hoàn thành quá trình. Để lưu một cơ sở dữ liệu để tham chiếu đến một cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp .accde, bạn phải lưu tất cả các cơ sở dữ liệu trong chuỗi của tham chiếu dưới dạng tệp .accde, bắt đầu từ cơ sở dữ liệu đầu tiên tham chiếu. Sau khi lưu cơ sở dữ liệu đầu tiên dưới dạng tệp .accde, bạn phải rồi Cập Nhật tham chiếu trong cơ sở dữ liệu tiếp theo để trỏ tới tệp .accde mới trước khi lưu nó dưới dạng tệp .accde, v.v...

Ví dụ, giả sử rằng tham chiếu Database1.accdb Database2.accdb và Database2.accdb tham chiếu Database3.accda. Để lưu Database1.accdb dưới dạng tệp .accde, hãy làm như sau:

 1. Lưu Database3.accda như Database3.accde.

 2. Mở cơ sở dữ liệu 2.accdb, và thay đổi tham chiếu để trỏ đến tệp mới có tên là Database3.accde.

 3. Lưu Database2.accdb như Database2.accde.

 4. Mở Database1.accdb, và thay đổi tham chiếu để trỏ đến tệp mới có tên là Database2.accde.

 5. Lưu Database1.accdb như Database1.accde.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×